Aracılık nedir, Aracılık ne demek

  • Aracının yaptığı iş, tavassut
  • Aracı olma durumu, vasıta, vasıtalık.

"Aracılık" ile ilgili cümleler

  • "Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın aracılığını iyi karşılamamıştı." - F. R. Atay

Bilimsel terim anlamı:

Temsilcilik, temsilcilik işyarı, temsil ilişkileri, temsil yetkileri, temsil anlaşması gibi konular üzerinde çalışma ve iş yapma gücü.

İngilizce'de Aracılık ne demek? Aracılık ingilizcesi nedir?:

agency

Aracılık kısaca anlamı, tanımı:

Aracılık etmek : Bir işin çözümünde araya girerek yardım etmek, tavassut etmek.

Borsa aracılığı : Borsa aracısı olma durumu.

Aracı : Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. Ara bulucu. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

Tavassut : Aracılık, ara bulma, aracılık etme.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Vasıta : Araç. Aracılık. Aracı. Taşıt.

Vasıtalık : Aracılık.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Olma : Olmak işi.

Aracılık etme : Anlaşmazlıkları çözümlemek için üçüncü kişinin araya girmesi.

Aracılık kuramı : Belirli uyaranların doğrudan doğruya araçlı davranışları harekete geçirmediği, ancak birçok eylem dizgelerine bağlı, aracı durumda bir süreci etkilediği görüşü.

Aracılık yüklenimi : Aracı kurumun halka sunulacak sermaye piyasası araçlarının tümünü satmaya, satamadığını da almaya güvence verdiği durum. krş. eniyi çaba ilkesi

Aracılık yüklenimi birlikteliği : Bankaların riskin tamamını üstlenmek istemedikleri ya da verilecek olan kredinin kendi kaynaklarını aşması durumunda başka bankalarla bir araya gelerek riski ve kredi miktarını paylaşmaları için oluşturdukları birlik.

Aracılıkla kabul : Araya girilme yolu ile kabul etme.

Diğer dillerde Aracılık anlamı nedir?

İngilizce'de Aracılık ne demek? : n. mediation, intervention, mediatorship, intercession; agency, agency business, intermediate trade, procuration

Fransızca'da Aracılık : médiation [la], intermédiaire [le], entremise [la], intercession [la]

Almanca'da Aracılık : n. Mittleramt, Vermittlung

Rusça'da Aracılık : n. посредничество (N), сводничество (N), помощь (F), содействие (N)