Arachidonic acid türkçesi Arachidonic acid nedir

  • Araşidonik asit.
  • Prostaglandin ve prostasiklinlerin öncüsü olan ve memelilerin büyümesi için gerekli olan bir yağ asidi.
  • Arahidonik asit.
  • Hücre zarı fosfolipitleri üzerine fosfolipazların etkisiyle oluşan ve prostoglandinler, tromboksanlar, lökotrienler ve prostasiklinlerin öncüsü olan yirmi karbonlu dört çift bağ içeren doymamış ve esansiyel bir yağ asidi.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • İnsan beslenmesinde esansiyel olan, yapısında dört çift bağ bulunan 20 karbonlu doymamış bir yağ asidi.

Arachidonic acid ingilizcede ne demek, Arachidonic acid nerede nasıl kullanılır?

Acid : Lsd. Ekşime. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik. Asitli. Akü elektroliti. Ekşi. Asit gibi. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim. İğneleyici. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Abietic acid : Abiyetik asit. Çam asidi. Reçine asidi.

Abscisic acid : Absisik asit. Yaprak asidi. (biyokimya) yaprak çıkarmayı teşvik eden çimlenmeyi ise basılayan bitki hormonu.

 

Accumulator acid : Akümülatör asidi.

Acetic acid : Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Sirke asidi. Sirke asit. Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sirke asiti. Asetik asit. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu. Sirke ruhu. Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.).

Acetoacetic acid : Ketoziste, idrar ve kanda fazla miktarda bulunan, karaciğerde üretilen keton cisimlerinden biri. Asetoasetik asit.