Araf nedir, Araf ne demek

Araf; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer

Yerel Türkçe anlamı:

Karın güneşsiz havada lodos yeliyle erimesi hali.

Arap.

Araf hakkında bilgiler

Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin sınıfına sokulamayan, inançlı günahkarların veya günah ve sevapları eşit olanların gideceği geçici arınma yeri, nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğunlukla dağ. Sözcük olarak, Arapça "kum tepesi" anlamındaki "urf"un çoğul halidir.

İslamda bu kavramın adı Araftır. Diğer dinlerdeki benzer yerler için de Türkçede anlam ve kullanımının oturmuş olması sebebiyle, bu ad kullanılır. Araf farklı inanç ve dillerde farklı sözcüklerle ifade edilir.

Araf ile ilgili Cümleler

  • Huzurlu evlilik bu dünyanın cennetidir, çekişmeli evlilik bu dünyanın arafıdır.
  • Uri Avnery, Yaser Arafat'ı ilk kez 1982 yılında ziyaret etti.

Araf tanımı, anlamı:

İslam : Müslümanlık.

Arafat : Hacıların Kurban Bayramı'nın arife günü toplandıkları Mekke'nin doğusundaki tepe.

Cennet : Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt. Herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer. Herhangi bir şeyin kolayca yapıldığı yer. Çok güzel, huzur veren (yer).

 

Cehennem : Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu. Çok sıkıntılı yer.

İnanç : Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat. İnanılan şey, görüş, öğreti. Birine duyulan güven, inanma duygusu.

Ahiret : Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Sınıf : Derslik. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü.

İnançlı : İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit.

Arafa : Arife. < Ar. arefe: arife; dini bayramlardan önceki gün < Ar. arefe: Dînî bayramlardan bir önceki gün

Arafalık : Çocukların dinî bayramların bir gün evvel evlerden topladıkları çerez.

Arafana : Çocuklar arasında tertiplenen bir çeşit ziyafet.

Arafaz : Çökelme süreçlerinde, dengeli faz çökelmesinden önce beliren yarıdengeli faz.

Arafe : Arife

Arafonksiyon : (matematik)

Diğer dillerde Araf anlamı nedir?

İngilizce'de Araf ne demek? : [ArAf] n. purgatory, place of purification, place where one's sins are absolved

Fransızca'da Araf : purgatoire [le]

Almanca'da Araf : n. Fegefeuer, Vorhölle

Rusça'da Araf : n. чистилище (N)