Arak nedir, Arak ne demek

Arak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ter
  • Çalma.
  • Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir rakı türü.

Yerel Türkçe anlamı:

Kendini beğenmiş, nazlı, şımarık.

Hayvanların toplu bulunduğu yer.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Isparta şehrinde, Şarkikaraağaç ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Bolu ilinde, Pazarköy nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Arak hakkında bilgiler

Arak, (Arapça: عرق araq, "tatlı" veya "meyve suyu") Palmiyenin şekerli suyundan ve pirinç mayasından elde edilen içkidir. Hindistan'da, Goa'da, Sri Lanka'da ve diğer birçok Güneydoğu Asya ülkesinde üretilir. Roma benzeyen bir içkidir. Pirinç, şeker kamışı ve şeker palmiyelerinin saplarındaki saplarındaki tatlı su ile yapılmış olan Toddy şarabının karışımı ile elde olunur. Rengi açık sarıdır.

Arak kelimesi Arapça olup, rakı kelimesiyle aynı kökten müştak bir kelimedir. Yani, rakı kelimesi gibi Arapça'dır. "Damıtılmış" anlamına gelir. Rakı ve arak Türkler'e Arap kültüründen rakı, arak, araklı gibi kavramlarla beraber geçmiştir.

En meşhur arak Cava'da üretilen Cakarta arakıdır. Orijinal arak %50 ila %60 alkol içerir. Hurma arakı, arpa arakı da yapılır.

 

Arak anlamı, kısaca tanımı:

Pirinç : Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri. Bu alaşımdan yapılmış. Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa). Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım.

Şeker : Şeker hastalığı. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Sevimli, cana yakın ve güzel. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı.

Kamış : Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet. Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (Phragmites australis). Bu bitkiden yapılmış. Erkeklik organı.

Araka : İri taneli bezelye.

Arakçı : Araklayan, çalan (kimse).

Arakçılık : Hırsızlık.

Arakiye : Bir tür küçük zurna. Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah.

Araklama : Araklamak işi, çalma, aşırma.

Araklamak : Çalmak, aşırmak.

Araklı : Trabzon iline bağlı ilçelerden biri.

Palmiye : Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı.

Şekerli : Lezzetli, tatlı. İçinde şeker bulunan.

Maya : Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment. Arsız, utanmaz kimse. Dişi deve. Yaradılış, öz nitelik. Uzun havalardan bir tür halk türküsü. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. Damızlık dişi hayvan.

 

İçki : İçinde alkol bulunan içecek. Bu içeceği içme işi.

Hindi : Aptal, şaşkın. Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü, mısırtavuğu (Meleagris gallopavo).

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.

Ter : Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak.

Çalma : Başa sarılan sarık. Kibrit. Çalmak işi. Hırsızlık, sirkat. Çalınmış. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş.

Arak tarak : Karmakarışık.

Arakahi : Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, tukangiller (Rhamphastidaê) familyasından, 44 cm kadar uzunlukla, madensel yeşil renkte, Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Pteroglossus araçari): Gök-kuzgunumsular (Cora-ciiformes) takımının tukangiller (Rhamphastidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 44 cm. Madensel yeşil renktedir. Brezilyada yaşar.

Arakalımlı duru : Isıldevingen dengede olmayıp, kısa süre yaşayabilen duru.

Arakan : Göz hastalığı, bir çeşit körlük (ilenç ya da yergi için) Yağ tavası. (Başköy *Tavşanlı -Kütahya)

Arakapak : Kitabın cilt arakapağı ya da dışkapak ile içkapak arasında bulunan, üzerinde yazarın ve kitabın adı bulunabileceği gibi yalnız kitabın adı ya da kitabın adının bir bölümü bulunan yaprak.

Arakapı : Mardin ilinde, Kızıltepe belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Arakari : (zooloji)

Arakatkı : Başka katmanlar arasında bulunan bir katman ya da başka özellikle taşıl kuşaklar arasında bulunan bir taşıl yatağı.

Arakatman : Kayaç tabakalarının arasında bulunan başka çeşit kayaç katmanı.

Arakazanç : Türdeş iktisadi varlık fiyatlarının, piyasalar arasındaki farkından kazanç sağlamak amacıyla yapılan işlem.

Diğer dillerde Arak anlamı nedir?

İngilizce'de Arak ne demek? : [arrack] n. alcoholic drink made with fermented sap of toddy palms or from fermented molasses

n. arrack

n. arrack, alcoholic beverage