Arap rakamları nedir, Arap rakamları ne demek

  • Bugün kullandığımız sayıları gösteren rakamlar

Arap rakamları hakkında bilgiler

Arap rakamları kavramı, sıklıkla Arap dünyası'nda yaygın olan Doğu Arap rakamları ile karıştırılır. Yanlış olarak bu rakamları ifade etmek için kullanılır.

Arap rakamları anlamı, kısaca tanımı:

Rakam : Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

Arap : Fellah. Koyu esmer. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse. Fotoğrafın negatifi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton.

Sıklık : Sıkça geçme, kullanımı sık olma. Sık olma durumu. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, frekans.

Dünya : İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun.

 

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan.

Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık.

Yanlı : Yandaş.

Bugün : İçinde bulunulan gün. İçinde bulunulan gün içinde. İçinde bulunulan çağ, zaman.

Diğer dillerde Arap rakamları anlamı nedir?

İngilizce'de Arap rakamları ne demek? : n. Arabic figures, cipher, Arabic numerals