Arap sabunu nedir, Arap sabunu ne demek

  • Potasla yapılan, yumuşak, esmer bir sabun

Arap sabunu hakkında bilgiler

Arap sabunu; üretiminde alkali olarak -sodyum yerine- potasyum hidroksit (KOH) kullanılan bir tür sabun. Genellikle sarı veya açık kahverengi renktedir. Yarıakışkan, macumsu kıvamı nedeniyle bazı dillerde ve zaman zaman Türkçede de yumuşak sabun olarak adlandırılır.

Ev temizliğinde, kıyafetlerin ve ev eşyalarının temizliğinde, halı yıkamada; büyük oranda su ile karıştırılarak bahçe ilaçlamada ve bazen de sürü hayvanlarının temizliğinde kullanılır. Günümüzde arap sabununa bazen koku ve renk katıcı kimyasal maddeler eklendiğinden, canlıların üzerinde veya bulaşık yıkamada kullanımı tehlikeli olabilir.

Arap sabunu tanımı, anlamı:

Sabun : Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılmış olan madde. Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi.

Arap : Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse. Koyu esmer. Fotoğrafın negatifi.

Potas : Potasyum birleşiklerine verilen genel ad.

Yumuşak : Okşayıcı, tatlı, hoş. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Sessiz, hafif. Ilıman (iklim), sert karşıtı. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Kolaylıkla işlenebilen.

 

Esmer : Bu renkte olan. Kurşuni renk. Siyaha çalan buğday rengi. Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Alkali : Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

Sodyum : Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

Potasyum : Atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10, yoğunluğu 0,87 olan, 62,5 °C'de eriyen, 15 °C'de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan, potasyum hidroksit içinde bulunan bir element (simgesi K).

Diğer dillerde Arap sabunu anlamı nedir?

İngilizce'de Arap sabunu ne demek? : n. yellow soap, soft soap

Almanca'da Arap sabunu : n. Schmierseife