Area of jurisdiction türkçesi Area of jurisdiction nedir

  • Yetki bölgesi.
  • Kaza dairesi.
  • Yetki alanı.
  • Bir yargıcın çalışmaya yetkili olduğu bölge.

Area of jurisdiction ingilizcede ne demek, Area of jurisdiction nerede nasıl kullanılır?

Area : Bodrum girişi. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim. Yersel alan. Mesaha. Arazi. Alan. Yüzölçümü. Bilgisayar, bilişim, coğrafya, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Harekat bölgesi. Bir ülkenin km2 ya da mil2 birimiyle belirlenen alan genişliği.

Of : Hakkında. Li. -in. -li. -den. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. -nin. -dan. Den.

Jurisdiction : Yargı yetkisi. Hükümet. Yargılama gücü. Hükümetin nüfuz dairesi. Görev. Yetki alanı. Kaza. Yetki. Yetki sınırı.

Area of a triangle : (bir) üçgenin alanı.

Area of application : Uygulama alanı.

Area of precipitation : Yağış alanı.

Area of deterioration : Bozulma bölgesi. Konutların ve öbür toplumsal hizmetlerin düşük nitelikli olduğu, insanları arasında da hırsızlık, saldırı, cinsel sapma ve sapıtmalar gibi türlü toplumsal bozuklukların yaygın bulunduğu yerleşme (genellikle kent) bölgesi.

Publicity of jurisdiction : Duruşmanın açıklığı.

Area of dispute : Tartışma alanı. Anlaşmazlık konusu olan bölge.

Area of inland drainage : Mevsimlik ya da sürekli olarak akışı olmasına karşın, sularını denize ulaştıramıyan bölge. İçe akışlı bölge.

 

İngilizce Area of jurisdiction Türkçe anlamı, Area of jurisdiction eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Area of jurisdiction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Jurisdictions : Yargı. Yargılama yetkisi.

Terms of reference : Tüzük. Referans koşulları. Görev talimatı. Görev sınırı. Görev tanım belgesi. İş tanım. Şartname. Kaynak koşulları. Çalışma şartnamesi.

Jurisdiction : Davayı gören yargılık. Yetki. Yargılıkların yetkileri. Yargı çevresi. Yargılama gücü. Yargı yetkisi. Yargılama yetkisi. Yargı.

Bailiwick : Bilgi alanı. Şerifin vekilinin yetki bölgesi. Vekilinin yetki bölgesi. Uzmanlık alanı.

Bailiwicks : Şerifin vekilinin yetki bölgesi. Vekilinin yetki bölgesi. Bilgi alanı. Uzmanlık alanı.

Area of jurisdiction synonyms : scope of authority.