Aristokratik nedir, Aristokratik ne demek

Aristokratik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Soylu erki ile ilgili

"Aristokratik" ile ilgili cümleler

  • "Dedelerimiz derken, emlak ve akar sahipleriyle aristokratik bürokrasiyi kastediyor." - H. Taner

Aristokratik anlamı, kısaca tanımı:

Aristokrat : Soylu. Soylu erki yanlısı.

Soylu : Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde Aristokratik anlamı nedir?

İngilizce'de Aristokratik ne demek? : aristocratic

Fransızca'da Aristokratik : aristocratique

Rusça'da Aristokratik : adj. аристократический