Aritmetik nedir, Aritmetik ne demek

Aritmetik; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap
 • Matematikle ilgili.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

1,2,3,4,... pozitif tam sayılar kümesindeki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin özeliklerini inceleyen matematik dalı.

İngilizce'de Aritmetik ne demek? Aritmetik ingilizcesi nedir?:

arithmetic

Osmanlıca Aritmetik ne demek? Aritmetik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

ilm-i hisab

Aritmetik hakkında bilgiler

Aritmetik; matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik kavramı ile genellikle sayılar teorisi, ölçme ve hesaplama (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma, kök alma) kastedilir. Bununla birlikte bazı matematikçiler daha karmaşık çeşitli işlemleri de aritmetik başlığı altında değerlendirirler.

Aritmetik, matematiğin en eski ve en temel dalıdır. Basit günlük hesaplamalardan ileri bilimsel ve işletme hesaplarına kadar birçok işte hemen herkes tarafından kullanılır.

Türkçeye Fransızcadan geçen sözcük Yunanca "sayı" anlamına gelen arithmos (αριθμός) ve "sanat" anlamına gelen tekhnê kökünden gelir ve birebir anlamı sayma sanatıdır.

 

Aritmetik ile ilgili Cümleler

 • O, aritmetikte iyidir.
 • Bu oğlan aritmetikteki herhangi bir problemi çözebilir.
 • Sen bile basit aritmetik yapamaz mısın?
 • Ali aritmetikte iyidir.
 • Doğruluk aritmetikte önemlidir.
 • Kaç tane aritmetik kitabı kaldı?
 • Ali mantıksal aritmetikte çok iyi.
 • Aritmetik ayakkabılarını çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir.
 • Aritmetik Devriminden önce iki kere iki dört ederdi.
 • Aritmetikte bir B notum var.

Aritmetik tanımı, anlamı:

Matem : Yas.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.

Hesap : Alacaklı veya borçlu olma durumu. Aritmetik. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Oranlama, tahmin. Matematiksel işlem. Tutum, durum, anlayış. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

Aritmetik dizi : Ardışık terimleri arasındaki ayrım değişmeyen dizi: 1,3,5,7,9... dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değişmez oranı 2 sayısıdır.

 

Aritmetik işlem : Aritmetik yoluyla yapılmış olan çözüm.

Aritmetik orta : Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı.

Aritmetiksel : Aritmetik ile ilgili.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Problem : Sorun. Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse).

Çözme : Çözmek işi. El tezgâhlarında dokunan, genellikle yatak, yorgan çarşafı yapmakta kullanılan ince bez.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Aritmetik dizi için dirichlet teoremi : (…)

Aritmetik dizisi : (matematik)

Aritmetik kök : (…)

Aritmetik orantı : a, b, c, d sayıları arasında a - b = c - d eşitliği ile tanımlanan orantı, fark orantısı.

Aritmetik ortalama : Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. Dizi içindeki terimler toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunan değer. İki ya da daha çok niceliğin toplamını, bu niceliklerin sayısına bölmekle elde edilen sayı. n tane gerçel sayının toplamının n sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Merkezî eğilim ölçümlerinden en çok kullanılanı olup tüm gözlem değerleri toplamının bilim sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama, ortalama.

Aritmetik tümleyen : Bir a, 0 < a < 1 sayısı için, 1 - a sayısı. Bu kavram logaritmik hesaplamalarda kullanılır.

Aritmetik-geometrik ortalama : (…)

Aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği : (…)

Aritmetik-mantık birimi : Bilgisayarın toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karşılaştırma gibi temel aritmetik ve mantık işlemlerini yapmak üzere kullandığı elektronik çevrimler topluluğu.

Aritmetiksel kaydırma : Herhangi bir sayısal veriyi, sayılama dizgesinde kullanılan köke bölmek ya da kökle çarpmak üzere, sağa ya da sola kaydırma, örn. ikili sayılama dizgesinde gösterilmiş bir sayıyı 2 ile çarpmak için 1 basamak sola, 8'e bölmek için 3 basamak sağa kaydırmak gerekir.

Diğer dillerde Aritmetik anlamı nedir?

İngilizce'de Aritmetik ne demek? : adj. arithmetic, arithmetical

n. arithmetic, mathematics

Fransızca'da Aritmetik : arithmétique

Almanca'da Aritmetik : n. Arithmetik

adj. arithmetisch

Rusça'da Aritmetik : n. арифметика (F)

adj. арифметический