Arkadaş canlısı nedir, Arkadaş canlısı ne demek

Arkadaş canlısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

 • Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına çok düşkün (kimse), dost canlısı

Arkadaş canlısı anlamı, kısaca tanımı:

Arkadaş : Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

Canlı : Hareketli, hayat dolu, dinamik. Güçlü, etkili. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Canlı yayın. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde.

Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Düşkün : Geçim sıkıntısına düşmüş. Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş. Meraklı. Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun. Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş. Kötü yola düşmüş, ahlaksız. Değer ve onurunu yitirmiş.

 

Dost : Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Sahibine sevgi gösteren hayvan. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo.

Arkadaş canlısı ile ilgili Cümleler

 • Ali hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı.
 • Sınıfımdaki bütün öğrenciler arkadaş canlısı.
 • Ali ve Mary çok arkadaş canlısı ve açık yüreklidirler.
 • Oteldeki resepsiyonist asık suratlıydı ve hiç de arkadaş canlısı değildi.
 • Endişelenme. İlk bakışta korkutucu gözükebilir, ama aslında çok arkadaş canlısı bir insandır.
 • Ali bugün çok arkadaş canlısı gibi görünüyor.
 • Ali Mary kadar arkadaş canlısı görünmüyordu.
 • Ali arkadaş canlısı bir adam gibi görünüyor..
 • Jale arkadaş canlısı gözükmez ancak iyi kalplidir.
 • Aksi olmamalısın ve arkadaş canlısı olmalısın.

Diğer dillerde Arkadaş canlısı anlamı nedir?

İngilizce'de Arkadaş canlısı ne demek? : adj. companionable, sociable, friendly