Army türkçesi Army nedir

Army ile ilgili cümleler

English: A strong army protected the city.
Turkish: Güçlü bir ordu şehri korudu.

English: After a brief interlude, Caesar decided to join the army once again and left Rome. While he was sailing across the sea, a group of pirates kidnapped him.
Turkish: Kısa bir süre sonra, Sezar bir kez daha orduya katılmaya karar verdi ve Roma'dan ayrıldı. O, yelkenli ile denizi geçerken bir grup korsan onu kaçırdı.

English: A large army and navy would be needed.
Turkish: Büyük bir ordu ve donanmaya ihtiyaç olacaktı.

English: Ali enlisted in the army when he was 18 year old.
Turkish: Ali 18 yaşındayken orduya yazıldı.

English: A Union army doctor watched the battle from a distance.
Turkish: Bir birlik ordusu doktoru savaşı uzaktan izledi.

Army ingilizcede ne demek, Army nerede nasıl kullanılır?

Army ant : Karınca ordusu. Diğer böcekler ile beslenen ısıtan tropikal karınca. Asker karınca.

Army base : Ordugah. Ordu üssü. Kara kuvvetleri üssü.

Army command : Ordu komutanlığı.

Army commander : Ordu komutanı. Orgeneral. Askeri komutan. General.

Army corps : Kolordu.

Army officer : Karacı subay. Subay. Kara subayı. Ordu subayı.

Army radio : Askeri radyo istasyonu. Ordu radyosu.

 

Army property : Ordu malı. Orduya ait olan mülkiyet.

Army of south lebanon : Güney lübnan'ın askeri kuvveti (güney lübnan'daki terörist gruplara karşı savaşında israil'e yardımcı olan ordular). Güney lübnan ordusu.

Army headquarters : Kara kuvvetleri karargahı.

İngilizce Army Türkçe anlamı, Army eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Army ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Armed forces : Askeri kuvvetler. Silahlı kuvvetler.

Colony : Sömürgede halkı. Besleme. Genetik olarak birbirinin aynısı olan hücre grubu. katı besi yeri yüzeyinde çoğalan bakterilerin oluşturduğu görülebilir kümeler. Topluluk, küme, özellikle bakteri kültüründe bir araya gelen mikroorganizmaların oluşturduğu çıplak gözle görülen küme. Bir devletin, kendi ülkesi sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik ve siyasal çıkarlar sağladığı ülke. Aynı türden organizmaların birlikte yaşaması. bir grup hayvan veya bitkinin sınırlı bit alanda birlikte yaşaması. bir besi yerinde bakteri ya da mayaların bir tek hücreden, türe özgü renk ve yapıda görülen bir grup mikroorganizma oluşturması. volvox gibi bazı tek hücrelilerin bir araya gelerek, gerçek anlamda iş bölümü göstermeyen çok hücreli yapısı. Bir ülkede göçmenlerin topluca oturdukları ya da yerleştikleri yer. (colonist, colonials, settlers, pioneers, colony) sömürgelere ve yerleşime açılan denizaşırı topraklara gelip yerleşen göçmenler. bk. sömürge. Yabancı bir devletçe kendi çıkarları doğrultusunda yönetilen yarı bağımsız ya da bağımsız ülke. Müstemleke. Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk.

 

Armies : Ordular.

Digger : Kazma. Kazmacı. Ekskavatör. Hafriyat makinası. Kepçe. Toprak kazan. Toprak kazma aracı. Kazıcı. Sarıca arı.

Assemblages : Toplantı. Montaj. Meclis. Toplanma.

Communities : Benzerlik. Topluluklar. Ortaklık. Cemiyet. Müşterek tasarruf. Cemaat. Toplumlar. Ortak yön.

Service : Müşteriye bakmak. Bakımını sağlamak. Servis. Hizmet etmek. Başlama atışı. Yardım etmek. Servis sağlamak. Aşmak (erkek hayvan). Hizmet. Oyuna, yeni bir döneme ve ölü toplardan sonra yeniden oyuna başlama için yapılan atış.

Infantries : Piyadeye ait olan. Piyadeler. Piyade. Piyade sınıfına ait askerler. Piyade er. Piyade sınıfı.

Commonalties : Birlik. Sıradan halk. Toplum. Vatandaşlar. Avam. Ayaktakımı. Dernek üyesi. Sıradan insanlar.

Army corps : Kolordu.

Army synonyms : continental army, army unit, army of the confederacy, armed service, regular army, union army, confederate army, crop, enlisted man, dragooned, congestions, aggregats, commonalty, crops, armed services, conscripting, legion, assemblage, standing army, assembly, militaries, guardsmen, companies, caboodle, corps, brotherhood, the military, congestion, conscripts, colonies, ground forces, congested, gi.

Army ingilizce tanımı, definition of Army

Army kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A collection or body of men armed for war, esp. one organized in companies, battalions, regiments, brigades, and divisions, under proper officers.