Artı belgili ikidoğrusal biçim nedir, Artı belgili ikidoğrusal biçim ne demek

Artı belgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür.

Matematik'te terim anlamı:

Sonlu boyutlu E gerçek doğrusal uzayı verildiğinde, her için eşitsizliğini gerçekleyen bakışımlı ikidoğrusal biçimi.

Artı belgili ikidoğrusal biçim anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

İkidoğrusal biçim : E ile F bir K sayıl oyutu üzerinde tanımlı iki doğrusal uzay olmak üzere, ExF den K ya bir ikidoğrusal gönderim.

Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Belgili : Belgiye dayanan, belirli olan.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Gerçek doğrusal uzay : R oyutu üzerindeki doğrusal uzay. Anlamdaş. gerçek doğru-uzay.

Doğrusal uzay : [Bakınız: sol doğrusal uzay].

Gerçek doğru : [Bakınız: sayı ekseni].

 

Bakışımlı : Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

Doğrusal : Bir doğru ile ilgili olan. Bir doğruyu izleyen. Aynı doğruya ait olan.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

Bakışım : İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.

Boyutlu : Boyutu olan.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. Yakın, yakınlarında. Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde. Gerçek, hakikat. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçek, yalan olmayan. Karşı yönünce. İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

 

Sonlu : Sonu olan, bitimli. Sonu olan, sonsuz olmayan.

Boyut : Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Durum, nitelik. Film ya da fotoğrafta boyut, format. Genişlik, kapsam. Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.

Bakış : Bakma işi.

Diğer dillerde Artı belgili ikidoğrusal biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Artı belgili ikidoğrusal biçim ne demek ? : positive definite bilinear form