Artan nedir, Artan ne demek

Artan; Hukuk, İsim alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

bakıyye (bk. kalan).

Artan isminin anlamı, Artan ne demek:

Yarar, fayda. Üstünlük, meziyet, nitelik. Artan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Artan ile ilgili Cümleler

 • Onlar artan bir nüfusa sahip, bu yüzden çok daha fazla yiyeceğe ihtiyaçları var.
 • Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım.
 • Artan nüfus bu ülkede ciddi bir sorun haline gelmiştir.
 • Ali Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti.
 • Gittikçe artan sayıda evli çift ev işlerini paylaşıyor.
 • Ali akşam yemeği için bazı artan yemekleri ısıttı.
 • Artan işine rağmen, Tom' un çocuklar ve Maria için her zaman vakti vardır.
 • Ali yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı.
 • Avrupa'da kamusal alanın yokluğu artan bir şiddetle hissediliyor.
 • Ali her hafta eşinden belirli bir miktar cep harçlığı alır. Haftanın sonunda artan parayı kumbarasına koyar.
 • Artan bir şekilde yardımına ihtiyacım var.
 • Dünya gitgide artan bir hızla değişiyor.
 • Hiç artan biletin var mı?

Artan anlamı, tanımı

Artan aşınma payı : Her yıl, bir önceki yıla göre artırılarak uygulanan aşınma payı

Artan değer değişikliği : Üretimin çoğalması ile orantılı olarak bu değer değişikliğinin ücretlerde de uygulanması.

 

Artan getiri : Diğer üretim faktörleri sabitken, bir üretim faktörü miktarındaki oransal artışın üretimde oransal olarak daha fazla artış yaratması durumu. karşılığı ölçeğe göre artan getiri.

Artan işlev : [Bakınız: sıkı artan işlev].

Artan maliyetler : Azalan marjinal verimliliğin geçerli olduğu faktör kullanım aralığında, üretim arttıkça ortalama maliyetlerin artması. karşılığı azalan verimler yasası, azalan marjinal verimlilik.

Artan maliyetli endüstriler : Endüstriye yeni firmaların girişiyle girdi fiyatlarının artmasına bağlı olarak ortalama maliyetleri artan endüstriler. karşılığı azalan maliyetli endüstriler, sabit maliyetli endüstriler, eksi dışsal ölçek ekonomileri.

Artan marjinal verimlilik : Diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken, bir üretim faktörünün miktarı arttığında o faktörün marjinal verimliliğinin de artması.

Artan oranlı vergi : Vergi matrahındaki artmaya bağlı olarak oranının da aynı doğrultuda arttığı vergi. karşılığı azalan oranlı vergi, düz oranlı vergi, tersine artan oranlı vergi.

Artan özence : Üretim arttıkça ücretlere ek olarak ödenen özen payı.

Artan sartan : Yemekten geriye kalan, artık.

Artan sırtan : Geriye kalan, fazlalık.

Artan verim : Üretim etkenleri değişmediği halde verimde görülen artış.

Artan zincir : Bir tikel sıralı kümede sağlayan zinciri.

Artan zincir koşulu : Bir tikel sıralı kümedeki artan her zincirin sonlu olması koşulu.

Artantı : Arta kalan, kullanılmış.

Artarak artan oranlı vergi : Ortalama vergi oranındaki artışın matrah artışından daha büyük olduğu durumda oluşan artan oranlı vergi.

 

Düz artan oranlı vergi : Ortalama vergi oranı ve matrahın eşit oranlarda büyümeleri sonucu oluşan artan oranlı vergi.

Gizli artan oranlılık : Vergi matrahına yapılan ekler veya indirimler sonucunda sabit oranlı bir verginin uygulamada artan oranlı vergi durumuna gelmesi.

Ölçeğe göre artan getiri : Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha fazla arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin azaldığı durum. karşılığı içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre azalan getiri.

Sıkı artan işlev : Tanım kümesinde koşulunu gerçekleyen her olan f işlevi, anlamdaş, artan işlev, tekdüze sıkı artan işlev.

Tekdüze sıkı artan işlev : [Bakınız: sıkı artan işlev].

Tersine artan oranlı vergi : Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı vergi. Uygulanan vergi oranı aynıyken kişilerin gelirlerinin artmasına bağlı olarak vergi yüklerinin azaldığı vergi.

Yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon : Schwartz uzayında tanımlı doğrusal fonksiyonel.

Diğer dillerde Artakalım anlamı nedir?

Fransızca'da Artakalım nedir ? : survivance