Arteria antebrachialis superficialis cranialis türkçesi Arteria antebrachialis superficialis cranialis nedir

  • Etçillerde a. brachialis superficialis'in devamı olan, geviş getirenlerde ve domuzda a. collateralis radialis'ten ayrılan zayıf bir atardamar.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Arterya antebrakiyalis superfisyalis kranyalis.

Arteria antebrachialis superficialis cranialis ingilizcede ne demek, Arteria antebrachialis superficialis cranialis nerede nasıl kullanılır?

Arteria : Atardamar. Arterya. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya.

Cranialis : Kranyalis. Başa doğru bulunan, baş tarafıyla ilgili olan.

İngilizce Arteria antebrachialis superficialis cranialis Türkçe anlamı, Arteria antebrachialis superficialis cranialis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arteria antebrachialis superficialis cranialis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

 

Abaxial : Eksendışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Aks kemiği dışında.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Arteria antebrachialis superficialis cranialis synonyms : abamectin, abdominal distention, a c syndrom, abattoir, a band, a dna.