Arteria brachialis türkçesi Arteria brachialis nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Arterya brakiyalis.
  • Kol atardamarı.
  • A. axillaris'in iki ana kolundan distal yönde seyredeni, arterya brakiyalis.

Arteria brachialis ingilizcede ne demek, Arteria brachialis nerede nasıl kullanılır?

Arteria : Atardamar. Arterya. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya.

Arteria brachialis superficialis : Arterya brakiyalis superfisyalis. Etçillerde art. cubiti'nin hemen proksimalinde, a. brachialis'in mediyal duvarından çıkan bir atardamar.

Arteria abdominalis caudalis : Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. sığırda a. profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde a. iliaca externa'dan, koyunda a. profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve m. obliquus externus abdominis'e dağılır. Arterya abdominalis kaudalis.

Arteria abdominalis cranialis : Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. ikinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis'ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. etçillerde a. phrenica caudalis ile ortak bir kök halinde çıkar, yan karın duvarının ön kısmını besler. Arterya abdominalis kranyalis.

 

Arteria acromialis : Kanatlılarda, coracoid ile m. coracobrachialis arasından omuz eklemine ulaşan ve m. coracobrachialis ile m. triceps brachii'nin caput longum'unu besleyen ve a. subclavia'nın kolu olan bir atardamar. Arterya akromiyalis.

İngilizce Arteria brachialis Türkçe anlamı, Arteria brachialis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arteria brachialis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Abdomen. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

 

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Arteria brachialis synonyms : abdominal distention, a dna, abamectin, abdominal fat necrosis, a amplitude mod, abdominal palpation.