Arteria circumflexa ilium profunda türkçesi Arteria circumflexa ilium profunda nedir

  • Etçiılerde altıncı bel omuru hizasında aorta abdominalis’ten, diğer evcil memelilerde a. iliaca externa'dan çıkan ve m. transversus abdominis ile m. obliquus internus abdominis'e dağılan atardamar.
  • Arterya sirkumfleksa ilyum profunda.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Arteria circumflexa ilium profunda ingilizcede ne demek, Arteria circumflexa ilium profunda nerede nasıl kullanılır?

Arteria : Atardamar. Arterya. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya.

Ilium : Böğür kemiği. İlyum. Kalça kemiği. Karnın yan tarafı. İlion. Böğür.

Arteria circumflexa ilium superficialis : Arterya sirkumfleksa ilyum superfisyalis. Etçiılerde a. circumflexa femoris lateralis'in proksimalinda a. femoralis’ten çıkarak m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. sartorius ve spina iliaca ventralis bölgesindeki deriyi vaskularize eden atardamar.

Arteria circumflexa femoris lateralis : Arterya sirkumfleksa femoris lateralis. A. femoralis'ten çıkarak uyluk bölgesinin yan tarafına dağılan atardamar.

Arteria circumflexa femoris medialis : M. adductor'un kranyalinde a. femoralis'ten çıkan ve pelvisin tabanında alt kısımda seyrederek bu bölgedeki kasları vaskularize eden atardamar. Arterya sirkumfleksa femoris mediyalis.

 

Arteria circumflexa humeri cranialis : Arterya sirkumfleksa humeri kranyalis. A. brachialis'ten çıkarak kol kemiğinin orta yüzünde, m. biceps brachii ile m. brachiocephalicus'a daılar veren atardamar.

Arteria circumflexa humeri caudalis : Arterya sirkumfleksa humeri kaudalis. A. subscapularis'ten çıkarak kol kemiğinin dış yan tarafına dağılan atardamar.

İngilizce Arteria circumflexa ilium profunda Türkçe anlamı, Arteria circumflexa ilium profunda eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arteria circumflexa ilium profunda ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Abdomen : Batın. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde).

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Arteria circumflexa ilium profunda synonyms : a dna, a band, a c deformity, abdominal pain, a crochordon, abdominal fat necrosis.