Arteria circumflexa ilium superficialis türkçesi Arteria circumflexa ilium superficialis nedir

  • Arterya sirkumfleksa ilyum superfisyalis.
  • Etçiılerde a. circumflexa femoris lateralis'in proksimalinda a. femoralis’ten çıkarak m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. sartorius ve spina iliaca ventralis bölgesindeki deriyi vaskularize eden atardamar.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Arteria circumflexa ilium superficialis ingilizcede ne demek, Arteria circumflexa ilium superficialis nerede nasıl kullanılır?

Arteria : Arterya. Atardamar. Kalpten dokulara, büyük dolaşımda oksijence zengin, küçük dolaşımda oksijence fakir kanı taşıyan kassıl ve zarsıl kanallar. (aer : hava, tereo : taşıyan, kapsayan), arter, arterya.

Ilium : İlyum. Böğür. Böğür kemiği. Karnın yan tarafı. Kalça kemiği. İlion.

Arteria circumflexa ilium profunda : Arterya sirkumfleksa ilyum profunda. Etçiılerde altıncı bel omuru hizasında aorta abdominalis’ten, diğer evcil memelilerde a. iliaca externa'dan çıkan ve m. transversus abdominis ile m. obliquus internus abdominis'e dağılan atardamar.

Arteria circumflexa femoris lateralis : A. femoralis'ten çıkarak uyluk bölgesinin yan tarafına dağılan atardamar. Arterya sirkumfleksa femoris lateralis.

Arteria circumflexa femoris medialis : Arterya sirkumfleksa femoris mediyalis. M. adductor'un kranyalinde a. femoralis'ten çıkan ve pelvisin tabanında alt kısımda seyrederek bu bölgedeki kasları vaskularize eden atardamar.

 

Arteria circumflexa humeri cranialis : A. brachialis'ten çıkarak kol kemiğinin orta yüzünde, m. biceps brachii ile m. brachiocephalicus'a daılar veren atardamar. Arterya sirkumfleksa humeri kranyalis.

Arteria circumflexa humeri caudalis : Arterya sirkumfleksa humeri kaudalis. A. subscapularis'ten çıkarak kol kemiğinin dış yan tarafına dağılan atardamar.

İngilizce Arteria circumflexa ilium superficialis Türkçe anlamı, Arteria circumflexa ilium superficialis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arteria circumflexa ilium superficialis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

Abdomen : Karnın altı. Abdomen. Karın. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzak. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Arteria circumflexa ilium superficialis synonyms : abdominal ovariectomy, a amplitude mod, abdominal fat necrosis, a band, a c deformity, abattoir.