Artless türkçesi Artless nedir

 • Sanatsız.
 • Açıksözlü.
 • Sade.
 • Doğal.
 • Hilesiz.
 • Kaba.
 • İçten.
 • Yalın.
 • Basit.
 • Hünersiz.
 • Saflık.
 • Yapaylıktan uzak.
 • Saf.
 • Beceriksizce yapılmış.
 • Kültürsüz.

Artless ile ilgili cümleler

English: I don't think you're heartless.
Turkish: Senin kalpsiz olduğunu sanmıyorum.

English: She's cruel and heartless.
Turkish: O zalim ve kalpsiz.

English: How can you be so heartless?
Turkish: Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun?

English: He is so heartless.
Turkish: O, çok kalpsiz.

Artless ingilizcede ne demek, Artless nerede nasıl kullanılır?

Artlessly : Saflıkla. Doğal bir şekilde. Hilesizce. Doğal. Masum olarak. Hilesiz bir şekilde. Etkilenmeyerek. Safça. Kabaca.

Artlessness : Saflık. Hilesizlik. İçtenlik. Beceriksizlik. Kabalık. Sanatsızlık. Sanatsal yetenek veya zevk eksikliği. Doğallık. Açık sözlü. Hünersizlik.

Chartless : Haritasız.

Heartless : Zalim. Acımasız. Katı yürekli. Vicdansız. İnsafsız. Yüreksiz. Hevessiz. Kalpsiz. Uyuz. İnsanlıktan nasibini almamış.

Heartlessly : Acımasızca. Zalimce. Kalpsiz olarak. Acımasızca sevimsiz bir biçimde. İnsafsızca.

Bartlett window : Bartlett penceresi.

Bartlett decomposition : Bartlett ayrıştırması.

Wartless : Siğilsiz. Yumrusuz.

Bartlett : Tennessee eyaletinde yerleşim yeri. Kansas eyaletinde şehir. New hampshire eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerleşim yeri.

 

Bartletts : Kansas eyaletinde şehir. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Tennessee eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. New hampshire eyaletinde yerleşim yeri.

İngilizce Artless Türkçe anlamı, Artless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Artless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Outspoken : Lafını sakınmayan. Samimi. Dobra. Açık sözlü. Sözünü sakınmayan. Lafını esirgemez. Toksözlü. Sözünü esirgemeyen.

Indigenous : Tabii. Fıtri. Bir yerde doğal olarak yetişen. İçkaynaklı. Bir yere özgü. Yöreye özgü. Yerli. Özgü.

Crudest : Ham. Nezaketsiz. Cırlak (renk). İlkel. İşlenmemiş. Yavan.

Affable : Dost canlısı. Sokulgan. Cana yakın. Arkadaş canlısı. Hoş. Nazik. Dostça ve sokulgan. Hatırşinas. Rahat. Tatlı.

Credulousness : Enayilik.

Cleanest : Yazısız. Arı. Ak. En temiz. Pak. Kusursuz. Lekesiz. Yasal. Budaksız.

Chaster : Erdemli. İlletli. Nezih. Temiz. Gösterişsiz. Bozulmamış. Lekesiz.

Freest : Muaf. Açık. Hür. Bedava. Rahatlatmak. Bağımsız. Aletsiz. Özgür. Beleş.

Genuine : Halis muhlis. Sahici. Özgün. İçi dışı bir. Hakiki. Asıl. Öz. Gerçek.

Calvish : Dana gibi. Aptal.

Artless synonyms : array, canonic, illiberal, exility, bona fide, authentic, inbred, innocent, candids, chaste, immaculateness, above board, philistines, lowbrows, asper, axenic, chummy, barbarians, plainspoken, designative, chastities, candid, uncivilized, attics, straightforward, childlike, flat, barer, austere, guileless, barbarious, canonical, beastly.

 

Artless zıt anlamlı kelimeler, Artless kelime anlamı

Unnatural : Gayri tabii. Doğadışı. Doğaya aykırı. Yapmacık. Doğal olmayan. Tuhaf. İnsanlık dışı. Sapık. Garip. Anormal.

Artful : Beceriyle yapılmış. Cin fikirli. Kurnaz. Akıllıca yapılmış. Ustalıklı. Sanatlı. Ustalık isteyen. Akıllıca düşünülmüş. Kandırıcı. Ustalık gerektiren.

Skilled : İşini iyi yapan. Marifetli. Usta. Ustalık gerektiren. Dirayetli. Becerili. Yetenekli. Deneyimli. Kalifiye. Teknik bilgisi iyi olan.

Artless ingilizce tanımı, definition of Artless

Artless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Unskillful. Ignorant. Wanting art, knowledge, or skill.