Artlessly türkçesi Artlessly nedir

  • Hilesizce.
  • Kabaca.
  • Etkilenmeyerek.
  • Hilesiz bir şekilde.
  • Safça.
  • Masum olarak.
  • Doğal bir şekilde.
  • Doğal.
  • Saflıkla.

Artlessly ingilizcede ne demek, Artlessly nerede nasıl kullanılır?

Heartlessly : Acımasızca sevimsiz bir biçimde. İnsafsızca. Kalpsiz olarak. Acımasızca. Zalimce.

Artless : Saf. Beceriksizce yapılmış. Basit. Sanatsız. Hünersiz. İçten. Açıksözlü. Yalın. Doğal. Kaba.

Artlessness : Hünersizlik. İçtenlik. Saflık. Beceriksizlik. Sanatsızlık. Doğallık. Açık sözlü. Hilesizlik. Sanatsal yetenek veya zevk eksikliği. Kabalık.

Chartless : Haritasız.

Heartless : Kalpsiz. İnsafsız. Katı yürekli. Hevessiz. Uyuz. Acımasız. Merhametsiz. Vicdansız. Cansız. Şefkatsiz.

Bartletts : Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Kansas eyaletinde şehir. Tennessee eyaletinde yerleşim yeri. New hampshire eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerleşim yeri.

Bartlett decomposition : Bartlett ayrıştırması.

Bartlett window : Bartlett penceresi.

Heartlessness : Zalimlik. Duygusuzluk. Yüreksizlik. Kalpsizlik. Şefkatsizlik. Merhametsizlik.

Bartlett test : Bartlett sınaması.

İngilizce Artlessly Türkçe anlamı, Artlessly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Artlessly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Gullibly : Masumca. Toylukla. Temiz yüreklilikle. Temiz kalplilikle. Kuşkusuzca. Her şeye inanarak.

Broadly speaking : Yaklaşık. Belirli istisnaları veya detayları hesaba katmaksızın. Genellikle.

Canonic : Kanonik. Yasal. Genel biçim. Kilise kanunlarına göre belirlenen. Hristiyan kilisesi kuralları ile alakalı. Kanuni.

Ingenuously : Samimi olarak. Naif bir şekilde. Açık açık. Açık sözlü bir biçimde. Masum bir şekilde. Masumca. Açık yüreklilikle. İçten bir şekilde.

Purely : Salt. Yalnız. Yalnızca. Saf olarak. Sırf. Saf bir biçimde. Sadece. Ari olarak. Bütünüyle.

Easy : Huzurlu. Kolay. Sakin. Sorunsuz. Uysal. Zahmetsiz. Susun. Bir oyun çalışması olurken yapılan ihtar.

Abrasively : Aşındırarak. Sinirlendirici bir şekilde. Abrasif halde. Aşındırıcı bir şekilde. Sertçe. Yıpratıcı bir şekilde.

Discourteously : Saygısızca. Kaba bir şekilde.

Ingenuous : Toy. Temiz kalpli. Masum. Açık sözlü. İçten. Sadedil. Saf. Samimi. Deneyimsiz. Açıkyürekli.

Churlishly : Terbiyesizce. Cahil bir köylü tavrıyla (arkaik). Nobranca.

Artlessly synonyms : indigenous, fondly, easier, gullably, canonical, naively, bestially, blatantly, virginally, inherent, unsubtly, disobligingly, instinctively, impeccably, inexpertly, callously, bestial, unaffectedly, clownishly, natively, crudely, inbred, earthily, coarsely, honestly, freest, approx, inartificial, easiest, connatural, guiltlessly, spotlessly, credulously.

Artlessly ingilizce tanımı, definition of Artlessly

Artlessly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Unaffectedly. In an artless manner. Without art, skill, or guile.