Artlessness türkçesi Artlessness nedir

Artlessness ingilizcede ne demek, Artlessness nerede nasıl kullanılır?

Heartlessness : Yüreksizlik. Zalimlik. Duygusuzluk. Merhametsizlik. Şefkatsizlik. Kalpsizlik.

Artless : Doğal. Açıksözlü. Saf. İçten. Saflık. Hünersiz. Sanatsız. Kaba. Sade. Basit.

Artlessly : Doğal. Hilesizce. Hilesiz bir şekilde. Etkilenmeyerek. Doğal bir şekilde. Masum olarak. Kabaca. Safça. Saflıkla.

Chartless : Haritasız.

Heartless : Kalpsiz. İnsafsız. İnsanlıktan nasibini almamış. Zalim. Acımasız. Hevessiz. Yüreksiz. Merhametsiz. Şefkatsiz. Uyuz.

Wartless : Siğilsiz. Yumrusuz.

Heartlessly : Kalpsiz olarak. İnsafsızca. Acımasızca. Zalimce. Acımasızca sevimsiz bir biçimde.

İngilizce Artlessness Türkçe anlamı, Artlessness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Artlessness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Forthcoming : Önümüzdeki. Candan. Sağlanmış. Yardıma hazır. Geliş. Çıkacak olan. Arkadaşça. İleriki. Dost.

Normalcy : Olağan durum. Normallik. Normal durum. Olağan hal.

Candidness : Samimiyet. Açık yüreklilik. Bönlük. Riyasızlık. Önyargısız olma. Dürüstlük. Doğruluk. Açık ve içten olma. Asıl fikrini söyleme.

 

Bulkiness : Hantallık. İrilik. Hacimlilik. Ağırlık.

Freedom : Hürriyet. Laubalilik. İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri, böylece toplumsal gelişmeyi amaçlı olarak gerçekleştirebilmeleri, toplumun da, bireyin de gelişimi için zorunlu olan bütün özdeksel ve tinsel ön koşulları yaratabilmeleri durumu. genel olarak ya da belirli bir konuda kısıtlamalardan bağımsız olma. Erkinlik. İrade. İhtiyar. Bağımsızlık. Muafiyet. Fahri üyelik.

Brusqueness : Haşinlik. Saygısızlık. Sertlik. Nezaketsizlik.

Awkwardness : Terslik. Kullanışsızlık. Eli işe yakışmazlık. Yakışık almayan. Biçimsizlik. Acemilik. Hantallık. Uygunsuzluk. Aksilik.

Balls up : İçine sıçmak. Düzensizlik. Hata sonucu oluşan karışıklık. Acemice iş. (britanya argosu) dağınıklık. Dağınıklık.

Four square : Dobra dobra. Sadık. Kararlı.

Innocence : Masumiyet. Günahsızlık. Kabahatsizlik. Cahillik. Masum olma. Cehalet. Suçsuzluk. Arılık. Masumluk. Safiyet.

Artlessness synonyms : candors, credulousness, exility, barbarousness, foozle, foozling, on the up and up, normalcies, honest, immaculateness, cleanness, fecklessness, guilelessness, bluntness, bungle, cordiality, gaucherie, plainspokenness, naturalness, openheartedness, roundness, familiarity, openness, gaucheries, gaucheness, outspoken, frankness, barbarity, forthright, bestialities, naivete, childlikeness, burliness.

Artlessness zıt anlamlı kelimeler, Artlessness kelime anlamı

Sophistication : Kaşarlık. İnce zevk. Hayat hakkında çok şey bilme. Entellektüellik. Kapsamlılık. Hile katma. Kurnazlık. İnce davranış. Çok yönlülük. Yapmacıklık.

 

Artfulness : Maharetlilik. Beceri. Siyaset. Kurnazlık. Ustalık. Maharet. Hinlik.

Disingenuousness : Samimiyetsizlik. İki yüzlülük.

Artlessness ingilizce tanımı, definition of Artlessness

Artlessness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Simplicity. Sincerity. The quality of being artless, or void of art or guile.