Asıl sayılar nedir, Asıl sayılar ne demek

Asıl sayılar; bir matematik terimidir.

  • Sıra veya üleştirme eki almamış yalın sayılar, temel sayılar

Gramer anlamı:

Sayı kavramını göstermek üzere kullanılan kelimeler: bir, iki, beş, on, on yedi, seksen dört ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

(1, 2, 3, ...) Azerbaycan Türkçesi: migdar sayları; Türkmen Türkçesi: mukdar saanlar ~asıl saanlar; Gagauz Türkçesi: sayı sayılıkları; Özbek Türkçesi: *sanόq sόn; Uygur Türkçesi: sanaq san; Tat:miqdar sannarı; Başkurt Türkçesi: töp handar; Kmk: sanaw çislitelnoyeler ~ sanawsanawluklar; Krç.-Malk.: sançı sanaw; Nogay Türkçesi: tüp sanlar; Kazak Türkçesi: eseptik sanesim; Kırgız Türkçesi: eseptik san atooç; Alt:: turgan toozın körgüzer toolomo ~ eeçiytoozın körgüzer toolomo; Hakas Türkçesi: öön sannar; Tuva Türkçesi: tüň san adı; Şor Türkçesi: köptügsançı; Rusça: koliçestvennoye çislitelnoye

Asıl sayılar anlamı, tanımı:

Asıl : Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Soy, nesep. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçeklik. Gerçek, esas. Kök, köken, kaynak.

Üleştirme : Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi.

 

Yalın : Alev. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı). Çıplak, kınından çıkmış.

Temel : Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Diğer dillerde Asıl sayılar anlamı nedir?

Almanca'da Asıl sayılar : Kardinalzahlen