Asıllı nedir, Asıllı ne demek

Asıllı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir kökene dayanan, kökenli

"Asıllı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İngiliz asıllı genç."

Asıllı kısaca anlamı, tanımı:

Asıl : Gerçek, esas. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Soy, nesep. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Gerçeklik. Kök, köken, kaynak. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak.

Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Soy, asıl. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

Bir : Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sadece. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa dayanan.

Asıllı ile ilgili Cümleler

  • Monica Sone, Japon asıllı Amerikalı bir yazardı.
  • Yunan asıllı Amerikalıların çoğunun kendi restoranı var.
  • Felicja'nın annesi, Rumen asıllı bir Polonyalıdır.

Diğer dillerde Asıllı anlamı nedir?

Rusça'da Asıllı : n. выходец (M)