Asır nedir, Asır ne demek

Asır; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Asır" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu cümlelerin manaları yarım, bir asır sonra anlaşılacaktır." - A. H. Müftüoğlu

Yerel Türkçe anlamı:

Hasır.

Asır hakkında bilgiler

Yüzyıl, kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biterler. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Mesela Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

Pratikte bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürmüştür. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması mümkündür. Örnek olarak, modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupa gibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşının başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

Asır ile ilgili Cümleler

  • İslam yedinci asırda Arap Yarımadasında doğdu.
  • Çok az insan bir asırdan fazla yaşar, ama çoğu iki asır görür.
  • Latin Amerikalılar birkaç asır önce burada yaşamış olan yerlilerin geçmişi hakkında çok az şey bilmektedir.
  • Bir asır yüz yıldır.
  • Üniversite günlerine dönüp baktığımda,sanki bir asır önceymiş gibi görünüyorlar.
  • Yüz yıla bir asır denir.
  • Bir buçuk asırlık bir karmaşadan sonra kraliyet otoritesi yeniden kuruldu.
  • Yüz yıla bir asır denilir.
  • Yahudiler, İspanyol Engizisyonundan kaçtılar ve onbeşinci asırda Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.
 

Asır anlamı, tanımı:

Yüzyıl : İçinde yaşanılan zaman. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem. Yüzyıllık süre, asır.

Asrısaadet : Hz. Muhammed'in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet.

Saadet asrı : Asrısaadet.

Asırlarca : Yüzyıllarca.

Asırlık : Yüzyıllık.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Anlatmak : Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak. Bilgi vermek, izah etmek. Nakletmek.

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Tane : Bazı bitkilerin tohumu. Çekirdekli küçük meyve. Herhangi bir sayıda olan şey, adet.

Oluşmak : Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

 

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Çağ : Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav. Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik.

Asırık : Aksırık, hapşırma.

Asırmak : Hapşırmak, aksırmak.

Asırtma : Semerin paldımının aşağı düşmesini önliyen ip, kayış.

Asırtmaç : Semerin paldımının aşağı düşmesini önliyen ip, kayış.

Diğer dillerde Asır anlamı nedir?

İngilizce'de Asır ne demek? : ['Asir] n. century, centenary, period of one hundred years; period, age, era

v. steal, make off with, walk off with, snitch, abstract, bag, cop, filch, help oneself to, hoist, hook, mooch, pilfer, prig, purloin, scrounge, snaffle, whip; pass over

Fransızca'da Asır : siècle [le]

Almanca'da Asır : n. Jahrhundert

Rusça'da Asır : n. столетие (N)