As dark as pitch türkçesi As dark as pitch nedir

As dark as pitch ingilizcede ne demek, As dark as pitch nerede nasıl kullanılır?

As : Babında. Rağmen. Çünkü. Olduğu gibi. Sırada. Olarak. İçin. -e rağmen. Karşın. Diği gibi.

Dark : Belirsizlik. Akşam. Gizli. Bilgisizlik. Çepel. Gölge. Cehalet içinde. Koyu. Koyu renk. Siyaha yakın.

Pitch : Basamak. Ses uzamı. Sesin yükseklik yönünden birbirinden değişik kesimleri. Sarmal yol ya da sarmal kangal boyunca ardışık sarımlar aralığı. İşportacı tezgahı. Birdenbire düşmek. İnsan kulağının algıladığı biçimiyle herhangi bir notanın ses frekansı değeri. Ziftlemek. Vida adımı. Fırlatmak.

As dark as : Kadar karanlık.

As dark as midnight : Çok kara. Çok koyu. Kapkara. Zifiri karanlık.

Black as pitch : Simsiyah. Kömür gibi siyah. Kapkara. Kömür kadar siyah.

As black as pitch : Çok koyu renkli. Simsiyah. Kapkaranlık. Kör karanlık. Zifiri karanlık. Kapkara. Zifir gibi. Zift gibi. Karanlık. Kömür gibi kara.

Dark as pitch : Kömür gibi siyah. Kör karanlık. Zifiri karanlık.

İngilizce As dark as pitch Türkçe anlamı, As dark as pitch eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak As dark as pitch ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Pitch black : Zifir karanlık. Kapkara. Zifti. Zifiri.

Deep : Derinlik. Karışık. Derin. Koyuluk. İktisadi çevrimdeki daralmanın en alt noktaya ulaşması, diğer bir ifadeyle daralmadan tekrar genişlemeye geçisi yansıtan dönüş aşaması. krş. doruk. Deniz. Tok (ses). Karmaşık.

Ebon : Siyah. Abanoz.

Brume : Duman. Pus. Sis.

Raven : Kuzgun. Karakarga. Oburca yemek. Yağmalamak. Av aramak. Kara karga. Bir şeye aç olmak. Yiyip bitirmek. Kuzguni.

Complete darkness : Hiç ışık olmama durumu.

Dark : Cehalet içinde. Esmer. Bilgisizlik. Gizli. İzbe. Siyaha yakın. Belirsizlik. Çepel. Koyu.

Benightedness : Cahillik. Aydınlanmamış olma durumu. Cehalet. Bilgisizlik.

Coal black : Kapkara. Çok koyu siyah. Kömür siyahı. Zift karası. Kömür karası.

As dark as pitch synonyms : pitchblack, black as night, darks, jetblack, black as soot, pitch dark, as black as pitch, black as pitch, dark as night, dark as pitch, jet black, impenetrable darkness, as dark as midnight, darker, ebony, ebonies, darksome, darkling, darkness, darkest, cloudiness, as black as a sweep, deepness, clouded, total darkness, caliginous, ebons.