Asabiyeci nedir, Asabiyeci ne demek

  • Sinir hastalıkları uzmanı

Asabiyeci tanımı, anlamı:

Asabiye : Sinir bilimi. Sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümü.

Asabi : Sinirli. Sinirsel. Sinirli bir biçimde.

Asabiyecilik : Asabiyeci olma durumu.

Hastalık : Aşırı düşkünlük, tutku. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Uzman : Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. Bilirkişi. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan.

Sinir : Uç, son. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç.

Diğer dillerde Asabiyeci anlamı nedir?

İngilizce'de Asabiyeci ne demek? : n. neurologist, doctor of neurology, neuropathist, doctor who specializes in diseases of the nervous system (Medicine, Pathology)

Almanca'da Asabiyeci : der Neurologe