Ascarididae nedir, Ascarididae ne demek

Ascarididae; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Ascaris, Parascaris, Toxascaris ve Toxocara cinslerini içine alan askarit ailesi. Bu ailede bulunan birçok tür insan dâhil birçok memelinin bağırsaklarında parazitlenmektedir. Üç loblu ön kısma sahip olmaları ve erkeklerde bursa copulatrix’in bulunmayışıyla ayırt edilirler.

Ascarididae hakkında bilgiler

Bağırsak solucanı (Ascaris lumbricoides); Ascarididae familyasının bir üyesidir. Omurgasız olan bu canlı, ince bağırsağa yerleşerek enfeksiyona neden olur. Karın ağrısı, ishal ve kusma yapar. İlaçla tedavi edilir. Asalak olarak yaşar ve silindirik yapıdadır. 35 cm uzunluğa ulaşabilir. Larvaları, kirli sular ve yiyeceklerle bağırsağa yerleşir. Larvalar, akciğere ulaşırsa, akciğer iltihabına yol açar. Ascarididae

Ascarididae kısaca anlamı, tanımı

Ascaridida : Secernentea alt sınıfında bulunan iki veya üç çift kuyruk papiline sahip nematod takımı

Ascarididaenfeksiyonları : Ascaridida takımında bulunan nematodların neden olduğu enfeksiyon.

Bağırsak solucanı : Ortalama 25 santimetre boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit.

Parazitlenmek : Radyo, telsiz vb. aygıtların yayınlarına yabancı ses karışmak.

 

Parazitlenme : Parazitlenmek işi.

Karın ağrısı : Karında duyulan ağrı. Adı, niteliği bilinmeyen şey. Çekilmeyen, sevilmeyen kimse. Huzursuzluk, rahatsızlık veren iş, olay veya düşünce.

Silindirik : Silindirle ilgili, silindir biçiminde.

Toxascaris : Büyük kedigillerin, kedi ve köpeklerin özellikle ince bağırsaklarında bulunan, Toxocara cinsi nematodlardan farklı olarak larvaları akciğer göçü geçirmeyen, Toxocara cinsi nematodlardan daha nadir olarak iç organ larva göçüne neden olan askarit nematod cinsi.

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Omurgasız : Omurgası bulunmayan. Düşüncelerini çıkarları doğrultusunda değiştirebilen, ilkesiz.

Toxocara : Ascarididae ailesinde bulunan, genellikle kedi ve köpeklerin ince bağırsaklarında parazitlenen askarit nematod cinsi.

Silindir : Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane. Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yer. Metalleri inceltme, kumaşları parlatma, kâğıt üzerine baskı yapma vb. işler için sanayide kullanılan merdane, silindir makinesi. Silindir şapka. Yol yapımında toprağı sıkıştırarak düzleştirmek için kullanılan genel olarak motorlu araç.

 

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Parazit : Asalak. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. Herhangi bir işte, olayda sorun çıkaran kimse.

Solucan : Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.

Yiyecek : Yenmeye elverişli olan her şey. Yenebilen.

Ascaris : Ascaridoidea üst ailesinde ve Ascarididae ailesinde bulunan ve omurgalı hayvanların bağırsaklarda yaşayan, diğer nematod türlerine göre büyük yapılışta olan türleri içeren nematod cinsi.

Diğer dillerde Asbestozis anlamı nedir?

İngilizce'de Asbestozis ne demek ? : asbestosis