Ascendency türkçesi Ascendency nedir

Ascendency ingilizcede ne demek, Ascendency nerede nasıl kullanılır?

Ascendence : Hakimiyet. Yukarı çıkma. Kontrol. Egemenlik. Üstünlük. Soy.

Ascendent : Egemen. Nüfuzlu. Ekliptiğin yükselen noktası. Yükselen. Üstün. Etkin.

Aorta ascendens : Çıkan aorta. Aortanın başlangıcından altıncı torakal omur hizasında columna vertebralis'e ulaştığı yere kadar olan kesimi, aorta assendens.

Arteria palatina ascendens : Damak çıkan atardamarı. Arterya palatina assendens. Etçilde ve domuzda a. lingualis'ten, koyunda ve keçide a. carotis communis'ten, sığırda a. occipitalis'ten, atgillerde truncus linguofacialis'ten çıkan ve yumuşak damakla bunun kaslarını vaskularize eden atardamar, arterya palatina assendens.

Be in the ascendent : Hükmetmek. İtibarı artmak. Yükselmek. Yıldızı parlamak.

Ascend : Çıkmak (tahta). Pesten tize geçmek (müzik terimi). Ağmak. Artmak. Yukarı çıkmak. Tırmanmak. Tahta çıkmak. Yükselmek. Çıkmak. Ziyadeleşmek.

Ascenders : Satırın tepesine kadar uzantısı olan harf. Harfin üst çıkıntısı. Tırmanıcı. (dağcılıkta) yükseltici ip. Yükseltici. Yukarı çıkan kimse.

Ascend the stairs : Merdivenleri çıkmak.

In the ascendent : Egemen olan. Hüküm süren. Etkin olan.

 

Ascendable : Yükselebilir veya tırmanılabilir. Çıkılabilir.

İngilizce Ascendency Türkçe anlamı, Ascendency eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ascendency ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Imperium : Emretme yetkisi. Salahiyet. Kuvvet. Devlet güçlerini kullanma yetkisi. Hakimiyet. Devlet güçlerini kullanma hakkı. İmparator hakimiyeti. Yetki.

Hegemonies : Hakimiyet. Bir devletin diğerleri üzerinde belirgin bir üstünlük kurması. Hegemonya.

Prepotency : Güçlülük. Prepotensi. Bir çiçeğin kendi polenleri yerine başka bir çiçeğin polenleri ile döllenmesi; ana babadan birinin diğerine göre yavruya daha fazla kendi karakterlerini taşıma yeteneği. Baskınlık. Genetik özelliklerini dölüne geçirebilme. Prepotenslik.

Authority : Otorite. Hüküm. Bir bireyin, bir görüşler dizgesinin ya da bir örgütün, kimi nitelikleri taşımaktan ya da kimi orunlarda bulunarak belli hizmetleri yerine getirmekten doğan ve genel olarak tanınan etkisi. Yetki belgesi. Bilirkişi. Hak. Uzman. Bilgisayar, hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yetki.

Account : Sebep. Göz önünde tutma. Yarar. Avlamak. Önem. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği. Düşünmek. Tanım. Açıklamasını yapmak. Saymak.

Effectiveness : Etkileyicilik. Etki. Tesir. Geçerlik. Yürürlüğe girmesi. Tesirlilik. Etkinlik. Geçerlilik. Etkenlik.

Dominations : Hegemonya. Nüfuz. Hakimiyet. Hüküm. İstibdat. Otorite. Hükmetme. Tahakküm.

 

Championship : Şampiyona. Birincilik. Bir topluluğun, bir bölgenin, belirli bir süre için en iyi yarışmacısını ya da takımını seçmek amacıyla düzenlelenen yarışmaların tümü. Şampiyonluk. Birincilik yarışmaları.

Dom : Hakimiyet. Dominion (egemenlik). Yönetme. Buhar haznesi. Balkanlar ve ortadoğu'da yaşayan bir etnik grup. Hüküm. Kontrol. Domi. Irak ve iran'da yaşayan etnik bir grup.

Eminences : Şöhret. Vücuttaki kabarıklık (özellikle de bir kemik üzerinde). Yüksek mevki. Onur unvanı. Saygınlık. Tümsek. Ün. (anatomi terimi) vücut çıkıntısı. Yüksek yer.

Ascendency synonyms : imperia, advantage, domination, hegemony, ascendance, absolutism, eligibility, predomination, credibilities, altitude, suzerainty, advantages, ascendent, eminencies, eminency, excellence, dominion, status, supremacy, rule, condition, ascendancy, despotism, dignities, imperiums, mastery, distinctions, championships, dominions, prevalence, regulation, credit, credibility.

Ascendency ingilizce tanımı, definition of Ascendency

Ascendency kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Domination. Power. Governing or controlling influence.