Ascribe türkçesi Ascribe nedir

Ascribe ile ilgili cümleler

English: He ascribes his poverty to bad luck.
Turkish: Fakirliğini kötü şansına bağlıyor.

Ascribe ingilizcede ne demek, Ascribe nerede nasıl kullanılır?

Ascribe to : (çocukluğuna veya tecrübesizliğine vb) vermek. Atamak. -e bağlamak. Yakıştırmak. Atfetmek. Belirli bir şeye bağlamak. Yormak. Belirli bir şeye atfetmek.

Ascribed : Atfetmek. Üstüne atmak. Yüklemek.

Ascribes : Yormak. Ayırmak. Yüklemek. İsnat etmek. Üstüne atmak. Yakıştırmak. -e yormak. Hamletmek. Vermek. Atfetmek.

Ascribable : Üstüne atılabilir. Atfedilebilir. Yüklenebilir. Yakıştırılabilir. Atfolunabilir.

Ascribing : Referans. Atfetme. Atama. Atıf.

Ascriptions : Yakıştırma. Yükleme. Hamd. Üstüne atma. İsnat. Hamil. Atıf.

Ascariases : Sıhhi şartları iyi olmayan ve insan dışkısının gübre olarak kullanıldığı bölgelerde yaygın olarak görülen, enfektif yumurtaların ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan, ishal ve pnömoni gibi klinik semptomlara neden olan ascaris cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon, askariyazis. ascaris lumbricoides’in enfektif yumurtalarının alınması sonucunda insanlarda meydana gelen hastalık. Akariyaz. Askariyazis. Askarit infestasyonunun neden olduğu hastalık (parazitler familyası). Askariyozis.

 

Ascariasis : Bağırsak solucanlarının vücuda yerleşmesi ve sancı, kusma, sürgün, oburluk, baş ağrısı, sinir bozukluğu, burun kaşıntısı, deri değişmeleri, kansızlık gibi değişik birçok belirtiyle ortaya çıkan hastalık. Askarioz. Bağırsaklarda askaris cinsi solucanların bulunuşu. Askarit infestasyonunun neden olduğu hastalık (parazitler familyası). Akariyaz. Bağırsak solucanı hastalığı.

Sex ascription : Cinsel oryantasyon (heteroseksüel ve homoseksüel).

Ascription : Atıf. İsnat. Doğumla belirlenme. Yükleme. Yakıştırma. Hamd. Bireyin toplumdaki yerinin tümünü ya da bir bölümünü başarısıyla değil, doğuştan edindiği nitelikleriyle (cinselliği, ailesinin toplumsal sınıfı vb.) elde etmesi. Üstüne atma. Hamil.

İngilizce Ascribe Türkçe anlamı, Ascribe eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ascribe ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ascribe to : Belirli bir şeye bağlamak. Belirli bir şeye atfetmek. Atamak. -e bağlamak. (çocukluğuna veya tecrübesizliğine vb) vermek.

Assign : Görev vermek. Devretmek. Tahsis etmek. Saptamak. Göreve seçmek. Bir işe koymak. Atamak.

Fit : Sağlıklı. Zinde. Uydurmak. Uygun. Layık. Uymak. -e uygun olmak. İyi gelmek.

Attributing : İzafeten. Dayandırmak. Bağlamak. İzafe. Atfetme.

Allocated : Ayrılmış. Paylaştırmak. Tahsis edilmiş. Ayrıldı. Bölüştürmek.

Abstracts : Çalmak. Damıtmak (biyoloji terimi). Soyutlamak. Aşırmak. Özet çıkarmak. Bildiri özetleri. Özetlemek.

Allotting : İfraz etmek. Vermek (süre). Hisselere ayırmak. Tahsis etmek. Paylaştırmak. Bölüştürmek. Kura ile belirlemek. Tanımak (süre). Pay etmek.

 

Affording : Zamanı olmak. Göze almak. Maddi gücü yetmek. Çıkışmak. Karşılamak (parasal olarak). Zaman ayırabilmek. Parası yetmek. Bulabilmek. Gücü yetmek. Satın almaya gücü yetmek.

Doing up : İliklemek. Fermuarını çekmek. Bağlamak. Güzelleştirmek. Sarmak. Paketlemek. Tamir etmek.

Ascribe synonyms : interiorise, carnalize, reattribute, interiorize, ascribes, tag with, assigns, allots, administers, download, accounters, credit, appropriates, cream, imputing, appropriate, allot, abstract, personify, allow, charge, pass judgment, anthropomorphise, do in, internalise, arrogating, predicate, allows, afforded, ascribed, burdened, accounter, impute.

Ascribe ingilizce tanımı, definition of Ascribe

Ascribe kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To ascribe such a book to such an author. As, his death was ascribed to a poison. To attribute, impute, or refer, as to a cause. To ascribe an effect to the right cause.