Asetik asit fermantasyonu nedir, Asetik asit fermantasyonu ne demek

Asetik asit fermantasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Etil alkolden asetik asit meydana gelmesi.

Asetik asit fermantasyonu kısaca anlamı, tanımı

Asetik : Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan

Asetik asit : Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Ferma : Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi.

Ferman : Buyruk, emir. Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.

Fermantasyon : Mayalanma.

Etil alkol : Alkol.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme.

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Etil : Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu.

Diğer dillerde Asetik asit fermantasyonu anlamı nedir?

İngilizce'de Asetik asit fermantasyonu ne demek ? : acetic acid fermentation