Asetilkolinesteraz nedir, Asetilkolinesteraz ne demek

Asetilkolinesteraz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Merkezi sinir sistemi, otonom gangliyonlardaki sinapslar, alyuvarlar ve kolinerjik sinirlerin uyardığı tüm postsinaptik zarlarda bulunan, asetilkolini kolin ve asetata parçalayan hidrolaz sınıfından bir enzim, kolin esteraz.

Teknik terim anlamı:

Asetilkolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolin esteraz, kolinesteraz I, gerçek kolinesteraz, AChE.

Asetilkolinesteraz hakkında bilgiler

Asetilkolinesteraz, sinaptik fissürdeki (aralıktaki) asetilkolini inaktive eden enzimdir.

Asetilkolinesteraz anlamı, tanımı

Asetilkolin : Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A’dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür

 

Asetilkolinesteraz baskılayıcısı : Asetilkolinesteraz enzimine değişik biçimlerde bağlanarak onu etkisiz duruma getiren organik fosforlu insektisitler gibi bileşikler.

Merkezi sinir sistemi : Sinir hücrelerinin akson ve gövdeleri ile nörogliya hücrelerini toplu olarak kapsayan beyin ve omurilikten meydana gelmiş sinir sistemi.

Gerçek kolinesteraz : Asetilkolinesteraz.

Kolinerjik sinirler : Salgıladıkları asetilkolinle efektör organları uyaran sinirler.

Otonom gangliyonlar : İstemsiz sinir sistemine ait ve genellikle organ yakınında bulunan sinir düğümleri.

Postsinaptik zar : Sinaps sonrası zar.

Kolinesteraz ı : Asetilkolinesteraz.

Sinir sistemi : Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem.

Kolin esteraz : [Bakınız: asetilkolin esteraz]. Asetilkolinesteraz.

Kolinesteraz : Asetilkolinesteraz.

Postsinaptik : Sinir sisteminde ya da sinirin kasa temas ettiği yerde impulsun alındığı bölge (dendrit zarı veya kas zarı gibi).

Asetik asit : Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit, sirke ruhu.

Kolinerjik : Asetilkolinle ilgili olan.

Gangliyon : Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik. Merkezî sinir sistemi dışında bulunan hücre gövdelerinin oluşturduğu kitle.

 

Aralıkta : Öbür şeyler arasında, bu arada.

Sinaptik : Sinapsa ait olan.

Hidrolaz : Hidrolizi katalizleyen herhangi bir enzim. Kimi bağların hidrolitik koparılmasını katalize eden enzim.

Alyuvar : Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.

Diğer dillerde Asetilkolinesteraz anlamı nedir?

İngilizce'de Asetilkolinesteraz ne demek ? : acetylcholinesterase, ache