Asexual türkçesi Asexual nedir

  • Cinselliğe ilgi duymayan.
  • Eşeysiz.
  • Aseksüel.
  • Cinsliksiz.
  • Soğuk.
  • Cinsiyetsiz.
  • Erkek veya dişiye ait belirgin özellik göstermeyen, cinsiyetsiz. üreme için erkek ve dişi gamete gerek göstermeyen, döllenmeksizin üreyen.
  • Cinselliğe soğuk.
  • (cinsel anlamda) soğuk.

Asexual ingilizcede ne demek, Asexual nerede nasıl kullanılır?

Asexual cycle : Eşeysiz çevrim.

Asexual flower : Eşeysiz çiçek. Nötr çiçek.

Asexual generation : Eşeysiz üreme.

Asexual reproduction : Eşey üreme. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Eşey hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. aseksüel üreme. Eşey hücreleri meydana gelmeksizin tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle oluşan vejetatif üreme, agametogenez, agamik, agamogenez, agamogoni, aseksüel üreme. Eşeysiz üreme. Aseksüel üreme.

Asexual spore : Eşeysiz spor.

Ase : Uçak ve helikopterlerde korunma yöntemi (ısı lambaları, radar karıştırıcıları vs). Aircraft survivability equipment (hava aracı beka ekipmanı).

Aseismic : Sismik olmayan. Asimistik. Asismik.

Parasexuality : Parasexualite.

Asexuel reproduction : Eşeysiz üreme. Aseksüel üreme.

Asexually : Eşeysiz olarak. Soğuk bir şekilde. Eşeysiz halde. Cinsiyetsiz bir biçimde. Cinsiyetsiz biçimde.

 

İngilizce Asexual Türkçe anlamı, Asexual eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Asexual ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bleaker : Çıplak. Sevimsiz. Rüzgar alan. Kara. Akkefal. Rüzgarlı. Kasvetli. Rüzgara maruz. Kötü.

Somatics : Bedensel. Bedeni. Somatik. Vücut. Tensel. Yinsel.

Neuter : Hadım edilmiş hayvan. İğdiş etmek. Hadım etmek. Yansız (kelime). Kısırlaştırmak. Kelimeleri cinslere göre ayıran dillerde ne erkek ne de dişi cinsten sayılmayan ve çoklukla nesneleri belirten kelime: almanca das buch «kitap», das fenster «pencere», das zimmer «oda», das wörterbuch «sözlük» gibi. (dilbilgisi). Cinsiyet belirtmeyen kelime.

Calmest : Teskin etmek. Ağırbaşlı. Endişesiz. Dinmek (fırtına). Esintisiz. Sakinleştirmek. Durgun. Huzurlu. Sakinlik. Soğukkanlı.

Apathetic : İlgisiz. Apatetik. Cansız. Duyarsız. Hissiz, duyusuz, ilgisiz. Hissiz. Lakayıt. Duygusuz.

Epicenes : Efemine. Eril ve dişil hali aynı olan kelime. Kadınsı. Her iki cinse ait. Her iki cinsin özelliğini taşıyan. Ortak cinsli.

Bleak : Kara. Rüzgar alan. Rüzgara maruz. Tatlı su sardalyesi. Akkefal. Tatsız. Rüzgarlı. Üzgün. İnci balığı. Nahoş.

Acold : Samimi olmayan.

Asexual synonyms : unsexual, asexuals, sexless, agamogenetic, vegetal, algid, calm, sexuality, agamic, genderless, epicene, angular, calmer, agamous, nonsexual, gender, aloof, parthenogenetic, sex, as cool as a cucumber, fissiparous, vegetative, apathetical, apomictic, bleakest, antipathetic, brumal.

Asexual zıt anlamlı kelimeler, Asexual kelime anlamı

Sexual : Seksüel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsi. Eşeysel. Cinsel. Zührevi. Eşeyli. Cinsel organı olan.

Asexual ingilizce tanımı, definition of Asexual

Asexual kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, asexual reproduction. [Bakınız: Fission] and Gemmation. Having no distinct sex. Without sexual action.