Asil nedir, Asil ne demek

Asil; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Soylu
  • Yüce duygularla yapılan.

Asil isminin anlamı, Asil ne demek:

Soylu. Asil ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Asil ile ilgili Cümleler

  • Kimseden intikam almayacak kadar asilim. Yatağında vicdanının el verdiği ölçüde rahatça uyuyabilirsin.
  • Şükran asil ruhların işaretidir.
  • Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi.
  • “Kaybettiğimiz bu asil adamın bizimle beraber çalışmasına hakikaten imkân yokmuş.”
  • O asil kanlı bir adam.
  • Asiler demir yolunu sabote etti.
  • Asil bir davranış.
  • Kız kardeşin sanki bir prenses kadar asil görünüyor.

Asil hakkında bilgiler

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir. Asil olma durumuna asalet veya soyluluk denir. Pek çok toplumda soyluluk ebeveynlerden çocuklara (genellikle babadan oğula) geçer. Kavramın tanımı ülkeden ülkeye veya aynı ülkede çağdan çağa farklılık gösterebilir. Örneğin bazı toplumlarda soylu sınıfı iktidara ve çok geniş yetkilere sahip iken (bkz. aristokrasi) diğerlerinde sembolik olabilir. Asil sözcüğü Türkçeye en geç 14. yüzyılda Arapça "asîl" (köklü, soylu) kavramından geçmiştir. "Soy" sözcüğü ise Eski Türkçedir. Oğuz dillerine özgü olan kelime, muhtemelen, Oğuzlarda seçkin bir kişinin atalarını makamla okuma geleneğinden kaynaklanmıştır.

 

Asil ile ilgili Atasözü veya Deyim

asilik etmek : karşı gelmek, başkaldırmak.

Asil kısaca anlamı, tanımı

Asil grubu : Karboksilik asitten -OH çıkarılması ile teşekkül eden kimyasal grup. Açil grubu. Karboksilik asitten OH çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, açil grubu. Açil grubu

Asil koenzim a sentetaz : Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin teşekkülünü katalizleyen enzim. Açil koenzim A sentetaz. Mitokondrilerde, oksidasyondan önceki yağ asidi aktivasyonuna giren aktive asilkoenzim A bileşiklerinin oluşumunu katalizleyen enzim, açil koenzim A sentetaz. Açil koenzim A sentetaz.

Asil öğretmen : Yetişmenlik dönemi sonunda olumlu tutumu ve öğretim yeteneği okul yönetmeninin raporu ve ders denetimi ile saptanarak öğretmen sanını alan kimse. a. bk. yetişmen öğretmen.

Asil taşıyıcı protein : Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein. Acil taşıyıcı protein. Yağ asidi sentezindeki metabolik halkada asil grupları taşıyan prostetik gruba sahip küçük bir protein, açil taşıyıcı protein, ACP. Açil taşıyıcı protein.

Asile : Soylu.

Asiledden : Hakikaten, doğru, sahi: Sen bunu asiledden mi diyorsun?.

Asilmak : Tırmanmak, asılarak tırmanmak.

Asiltransferaz : Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu, açiltransferaz. Asil gruplarının taşınmasını katalizleyen herhangi bir enzim grubu; asetiltransferaz gibi. Açiltransferaz.

 

Asileşme : Asileşmek işi.

Asileşmek : Karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek.

Asilik : Başkaldırıcılık.

Asillik : Asil olma durumu, asalet. Soylu olma durumu, soyluluk.

Asilzade : Soylu.

Asilzadelik : Soyluluk.

Ayrıcalıklı : Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı.

Soylu sınıf : İktisadi, sosyal ve siyasi gücü elinde bulunduran soya bağlı bir sosyal sınıf.

Aristokrasi : Soylu erki. Soylular sınıfı.

Üst katman : Toplumun bir bölümü tarafından ulaşılmaz olduğuna inanılan para, bilgi vb. şeylere sahip sınıf.

Muhtemelen : Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak.

Ayrıcalık : Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

Diğer dillerde Asiklovir anlamı nedir?

İngilizce'de Asiklovir ne demek ? : acyclovir