Asker ocağı nedir, Asker ocağı ne demek

Asker ocağı; bir askerlik terimidir.

  • Askerlik ödevinin yapıldığı kışla, ordugâh, tahkimli bölge, gemi, tersane vb. hizmet yerleri

Asker ocağı kısaca anlamı, tanımı:

Asker ocağına vermek : Askere göndermek.

Asker : Askerlik görevi veya ödevi. Er. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

Askerlik : Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

Ödev : Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe. Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma.

Kışla : Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği veya kışın barındığı kapalı ağıl. Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü.

Ordu : Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Çok sayıda insan, kalabalık. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri.

Tahkimli : Tahkim edilmiş olan.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Diğer dillerde Asker ocağı anlamı nedir?

İngilizce'de Asker ocağı ne demek? : place for military service