Askerlik nedir, Askerlik ne demek

"Askerlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Hayatımızın askerlikte ve sivillikte kırk beş senesi öğretmenlik ile geçti." - B. Felek

Askerlik hakkında bilgiler

[Bakınız: askerlik hizmeti]

Askerlik ile ilgili Cümleler

  • Türkiye'de zorunlu askerlik vardır.
  • Askerlik görevimi Ankara'da yaptım.
  • O senden uzakta askerlik yaptı sana yakın yeri tercih etmedi ne garip değil mi?
  • Senin oğlun çok rahat bir askerlik yaptı değil mi?
  • Askerlik de bir vatandaşlık görevidir.
  • Askerlik bitmez her zaman yanınızdayım.

Askerlik anlamı, tanımı:

Asker : Er. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi veya ödevi.

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Askerlik yapmak : Kanunlara göre yurttaşların yükümlü oldukları ordu hizmetinde bulunmak.

Askerlik çağı : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten dönem.

Askerlik dairesi : Yurttaşları askere alma işiyle görevli olan askerlik şubelerinin bağlı bulundukları bölge dairesi.

 

Askerlik hizmeti : Askerlik.

Askerlik şubesi : Yurttaşları askere alma işiyle görevli birim.

Askerlik yoklaması : Askerliğini yapmış kimselerin belli bir yaşa kadar yaptırmak zorunda oldukları durum belirleme işlemleri. İlk kez askere gideceklerin nüfus kayıtlarının belirlenmesi ve askere çağrılması.

Bedelli askerlik : Askerlik çağına gelmiş gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptıkları kısa süreli vatani görev.

Kazaskerlik : Kazaskerin yaptığı iş. Kazaskerin rütbesi ve makamı.

Seraskerlik : Seraskerin görevi veya makamı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Bayrakaltı : Askerlik.

Askeriye : Askerlik.

Askerlik eğitimi : Bir askerî okulda verilen ve daha çok akademik yönü önem taşıyan eğitim. Askerlik çağına gelen ve silah altına alınan gençlere uygulanan eğitim. Henüz okul çağında bulunan ve orta dereceli ya da yüksek okullarda okuyan öğrencilere gerekli askerî bilgi ve becerileri kazandırmayı öngören eğitim.

Askerlik ruhbilimi : Silâhlı kuvvetlere alınacak kimselelerin seçiminde, yetiştirilmesinde ve görevlendirilmesinde; ordunun barış ve savaş sırasında içgücünün sağlam tutulmasında uyulması gereken ruhsal ilke ve yöntemleri inceleyen ruhbilim kolu. Silâhlı kuvvetlerin ruhbilimle ilgili sorunlarını çözümlemek için geliştirilen uygulamalı bir ruhbilim dalı.

 

Diğer dillerde Askerlik anlamı nedir?

İngilizce'de Askerlik ne demek? : n. recruiting, military service, recruitment, service, soldiering, draft, enlistment, soldiery

Fransızca'da Askerlik : service militaire

Almanca'da Askerlik : Militärdienst, Kommiß

Rusça'da Askerlik : n. служба (F), солдатчина (F), военщина (F)

adj. воинский, призывной