Askerlik çağı nedir, Askerlik çağı ne demek

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten dönem

Askerlik çağı anlamı, kısaca tanımı:

Askerlik : Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

Asker : Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi veya ödevi. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Cumhuriyet : Cumhuriyet altını. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Vatandaş : Yurttaş.

Ocak : Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer. Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru. Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet. Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer. Ev, aile, soy. Şömine. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer. Yılın birinci ayı, kânunusani. Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri. Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.

 

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse.

Dönem : Yarıyıl. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot.