Askerlik yoklaması nedir, Askerlik yoklaması ne demek

Askerlik yoklaması; bir askerlik terimidir.

  • İlk kez askere gideceklerin nüfus kayıtlarının belirlenmesi ve askere çağrılması
  • Askerliğini yapmış kimselerin belli bir yaşa kadar yaptırmak zorunda oldukları durum belirleme işlemleri.

Askerlik yoklaması anlamı, kısaca tanımı:

Askerlik : Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Er. Askerlik görevi veya ödevi.

Yoklama : Yoklamak işi, kontrol. Yeter sayı tespiti. Bir topluluğu oluşturan üyelerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılmış olan sayma işlemi. Okullarda öğrencilerin bilgisini anlamak için yapılmış olan sınav.

Nüfus : Kişi. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.

Kayıt : Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması. Pencere çerçevesi. Önem verme. Resmî belge. Araç, eşya. Şart. Yiyecek. Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. Bir yere mal ederek deftere geçirme.

 

Belirlenme : Belirlenmek işi.

Çağrılma : Çağrılmak işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Diğer dillerde Askerlik yoklaması anlamı nedir?

İngilizce'de Askerlik yoklaması ne demek? : roll call

Fransızca'da Askerlik yoklaması : conscription [la]