Assembly türkçesi Assembly nedir

 • Derleyici.
 • Montaj.
 • Birleştirme.
 • Kurguya hazırlık olmak üzere, bir gün içinde birikmiş çekimlerin değişik çevirimlerini ve bunlarla ilgili ses kuşaklarını bir araya getirme.
 • Dizileme.
 • Çevirme.
 • Özel bir amaçla bir araya toplanmış insanlar.
 • İçtima.
 • İçtima (askeri terim).
 • Çatma.
 • Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
 • Toplantı.
 • Kurmak.
 • Kongre.
 • Çevirme (bilgisayar).
 • Kurul.
 • Topluluk.
 • Meclis.

Assembly ile ilgili cümleler

English: Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
Turkish: Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

English: He built them on an assembly line.
Turkish: Onları montaj bandı üstünde yaptı.

English: The assembly is really easy because most of the parts just snap into place.
Turkish: Parçaların çoğu yerine oturduğu için montaj gerçekten kolaydı.

English: Read the assembly instructions carefully.
Turkish: Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun.

English: The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.
Turkish: Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.

Assembly ingilizcede ne demek, Assembly nerede nasıl kullanılır?

Assembly area : Toplanma alanı. İçtima alanı.

 

Assembly hall : Toplantı salonu.

Assembly industry : Yurtiçinde veya yurtdışında üretilen parçaların bir araya getirilerek sonul mala dönüştürüldüğü sanayi. Montaj sanayii. Montaj sanayi.

Assembly language : Bilgisayar diline paralel olan temel programlama dili. Makine dili. Assembler dili. Assembly dili. Çevirici dili. Çeviri dili. Birleştirici dil. Donanım dili.

Assembly line : Kurma hattı. Montaj üretim hattı. Özellikle otomobil imalatında kullanılan bir süreç. Montaj hattı. Montaj bandı. Seri üretim hattı.

Assembly plan : Montaj planı.

Assembly plant : Montaj fabrikası.

Assembly man : Montaj işçisi. Meclis üyesi.

Assembly shop : Montaj atölyesi. Araba parçalarının birleştirildiği atölye.

General assembly of the united nations : Birleşmiş milletler'in yasama kurulu (uluslararası dünya barış ve güvenlik örgütü). Birleşmiş milletler genel kurulu.

İngilizce Assembly Türkçe anlamı, Assembly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Assembly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assembling : Bir makinenin parçalarını, yerli yerine koyup, işleyecek duruma getirme işlemi. Takma. Toplanma. Kur-tak. Toplanarak. Toplu.

Declamations : Belagat. Heyecanlı konuşma. Hitabet. Hitap etme. Nutuk. Konuşma sanatı. Ayta. Bağırıp çağırma.

Corps : Heyet. Teşkilat. Müfreze. Kolordu. Birlik. Sınıf. Kıta.

Conclaves : Oturum. Özel toplantı. Papayı seçmek için kardinallerin toplanması. Kardinaller meclisi. Kardinaller toplantısı.

Mustered : Toplamak. Geçmek. Toplanma. Sürüyü toplamak. Toplanmak. Yoklama için toplanma. Rolü talimi için toplanma. Yoklama.

 

Bindery : Mücellithane. Cilt evi. Bağlayıcı. Birleştirici. Ciltevi. Ciltçi.

Conversions : Sayı. Sayı yapma. Din değiştirme. Dönme. Evirtim. Değiştirme. Dönüştürme.

Agoras : Toplanma yeri. Toplantı yeri. Agora. Meydan. Açık alan. Pazar yeri.

Construction : Anlam. İnşaat. Kuruluş. Yapılış. İnşa etme. Bina. Kuruluş, yapı. Kurma. Yorumlama.

Cohort : Türküm. Hempa. Taraftar. Lejyonun onda biri. Eski romada bir alayın onda biri. Bir lejyonun onda biri. Çoğa kuşağı. Grup (insanlardan oluşan). Kohort.

Assembly synonyms : sub assembly, building up, assembled, binding together, enclosure, amassments, montaged, conventions, adjoining, agora, concourses, musters, conclave, pyramiding, builds, colleges, congressional, community singing, affiliations, circling, assemblies, provisional, colony, board, daily assembly, montage, rough assembly, sequencing, dialing, commissions, aggregation, cock, aggregats.

Assembly zıt anlamlı kelimeler, Assembly kelime anlamı

Disassembly : Söküş. Demontaj. Dağılım. Ayırma. Söküm. Demonte. Parçalara ayırma. Parçalara kısımlara ayırma. Sökme.

Assembly ingilizce tanımı, definition of Assembly

Assembly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A company of persons collected together in one place, and usually for some common purpose, esp. for deliberation and legislation, for worship, or for social entertainment.