Asseverations türkçesi Asseverations nedir

Asseverations ingilizcede ne demek, Asseverations nerede nasıl kullanılır?

Asseveration : Söz. Tanığın söylediklerinin gerçek olduğunu vicdanen temin etmesi. Bildiri. Beyan. İddia.

Asseverating : Beyan etmek. Resmen bildirmek. İddia etmek. Deklare etme.

Asseverate : Katiyetle bildirmek. Beyan etmek. Resmen bildirmek. İddia etmek.

Asseverated : Beyan etmek. Resmen bildirmek. Deklare edilmiş. İddia etmek.

Asseverates : Beyan etmek. İddia etmek. Resmen bildirmek.

İngilizce Asseverations Türkçe anlamı, Asseverations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Asseverations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ban : Yasak. Menetmek. Boykot etmek. Afaroz etmek. Banlamak. Beyanname. Yasaklamak. Afaroz. Vali (macar).

Professions : Meslekler. Uzmanlık alanı. Meslek. Uğraşı. İnancın açıklanması. Uğraş. Yemin. Sanat. Kelime i şahadet.

Assertion : Öne sürme (bir iddiayı). Bir görüş ya da vargıyı ileri süren yargı. Evetleme. Hakkını arama. Açıklama. Sav. Dava. Hakkını ispat etme.

Declaration : İfade. Gümrük, ekonomi, veterinerlik, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin yapılması için gerekli olan bilgilerin, ilgililerce gümrüğe verilmesinde kullanılan gümrükçe düzenlenmiş formül. bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi. Kamu yönetim ve kuruluşları yükümlüler ya da yükümlülerle işlemlerde bulunan öteki gerçek ve tüzel kişilerin maliye bakanlığı ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara vergilerine ilişkin isteyecekleri bilgileri vermeleri. Bilgi verme. Bildirim. Açıklama. Demeç. Tebliğ.

 

Proclaims : Bildirmek. Açığa vurmak. İlan. İlan etmek. Belli etmek. Yere göğe koyamamak. Duyurmak. Yere göğe sığdıramamak. Beyan etmek.

Announcement : Tebliğ. İlan etme. Duyurma. Bildirme. Haber (radyo ve televizyon terimi). Haber (tv, radyo). Anons. İlan.

Claim : İddia etmek. Hak iddia etmek. Dava açmak. Hak talebinde bulunmak. Hak. Alacak. Talep. İstek. Sahip çıkmak. Sav.

Description : Tanım. Açıklama belgesi. Tasvir. Betimleme. Tür. Tanımlama. Eşkal. Tavsif. Çeşit.

Expositions : Sergileme. Serimleme. Arz ve beyan. Açıklama. Teşhir. İzah. Anlatım. Sergi. Yorumlama.

Communiques : Duyuru. Tebliğler. Tebliğ.

Asseverations synonyms : ipse dixit, ipsedixitism, bulletin, allegations, bulletins, proclaiming, argument, betting, avowals, proclaim, assertions, contention, averment, averments, accusation, announcing, annunciations, announcements, avouchment, annunciation, arguments, allegement, profession, exposition, allegation, denial, avowal, declaring, affirmation, testimony, communique, bet, asseveration.