Astsubay nedir, Astsubay ne demek

Astsubay; bir askerlik terimidir.

  • Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli

Astsubay hakkında bilgiler

Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli asker.

Astsubaylık, NATO bünyesinde bütün dünya ülkelerinde geçerli olan meslektir. Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş olarak adlandırılırken, 1951 yılında çıkartılan bir kanunla mesleğin ismi "astsubay" olarak değiştirilmiştir. Bu kanunla birlikte daha önce astsubay olarak adlandırılan "Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşı" rütbeleri de "subay" olarak, "Baş Gedikli" rütbesi ise "Kıdemli Başçavuş" olarak değiştirilmiştir.

Astsubay tanımı, anlamı:

Silahlı : Silahı olan.

Kuvvet : Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Şiddet, zor, cebir. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Fiziksel güç, takat. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Dayanıklı olma durumu.

 

Meslek : Uğraş. Öğreti. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Dizge. Çığır, okul, ekol.

Kıdemli : Sınıf temsilcisi, mümessil. Bir işte eski ve deneyimi çok olan.

Başçavuş : Yeniçeri Ocağının çavuşu. Astsubay başçavuş.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Asker : Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Er. Askerlik görevi veya ödevi. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

Gedikli : Müdavim. Astsubay. Gediği olan.

Astsubay başçavuş : Astsubaylığın beşinci rütbesi, başçavuş.

Astsubay çavuş : Astsubaylığın ilk rütbesi.

Astsubay kıdemli başçavuş : Astsubaylığın altıncı ve son rütbesi.

Astsubay kıdemli çavuş : Astsubaylığın ikinci rütbesi.

Astsubay kıdemli üstçavuş : Astsubaylığın dördüncü rütbesi.

Astsubay üstçavuş : Astsubaylığın üçüncü rütbesi.

 

Astsubaylık : Astsubay olma durumu. Astsubayın görevi.

Yüksekokul : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi.

Çavuş : Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli. Askerî okullarda sınıf başkanı.

Emir : İstek. Buyruk, komut, talimat, ferman. Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.

Komuta : Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

Sevk : Gönderme, götürme. Sürükleme, itme.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Astsubay okulu : Ordunun astsubay gereksemesini karşılamak üzere ortaokul ya da dengi sanat okulunu bitiren gençleri alıp iki yıl süreli eğitimden sonra onları sınıf okullarına hazırlayan eğitim kurumu.

Diğer dillerde Astsubay anlamı nedir?

İngilizce'de Astsubay ne demek? : n. petty officer, sergeant, junior officer

Fransızca'da Astsubay : gradé [le], sous-officier [le]

Almanca'da Astsubay : n. Kapo, Unteroffizier