Asya nedir, Asya ne demek

Asya; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri

Asya isminin anlamı, Asya ne demek:

Kız ismi olarak; Doğu. Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı.

Asya hakkında bilgiler

Asya, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan kıta. Tarihçi Herodot tarafından bu grekçe terim ilk kez bugünkü Salihli Ovası, sonraları da Gediz Havzası'nı nitelemek için kullanılmıştır. Sardes'in zenginliklerini anlatırken bu kenti asya'nın başkenti olarak betimlemiştir. Zamanla asya terimi önce Anadolu yarımadası sonraları ise Çin'e ve Moğolistan'a kadar (Marko Polo'nun keşifleriyle) olan toprakların tamamı için kullanıldı.

Eski Dünya kara kütlesinin bir parçası olan Asya 44 391 163 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda 1 010 m'lik ortalama yükseltisiyle de dünyanın en yüksek kıtasıdır. Asya bu yükseltisini; dünyanın en yüksek zirvelerini bünyesinde barındıran Himalaya Dağları'na borçludur.

Asya, kuzey-güney doğrultusunda 8 490 km genişliğindedir. Kıtanın en kuzeyinde, Rusya'da Çelyuskin Burnu (77° 42' 55" K paraleli) yer alırken, en güneyinde, Malakka Yarımadasındaki Buru Burnu (1° 14' 17" K paraleli) bulunur. Adaları esas aldığımız takdirde, Severneya Zemlya adası (81° 16' 23" K paraleli) ile Endonezya'ya bağlı Rudi Adaları (11° 00' 19" G paraleli) arasında 10 245 km'dir.

 

Kıta doğu batı doğrultusunda; Türkiye'nin anakaraya bağlı en batı ucu olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi (26° 24' 17" D meridyeni) ile Çukçi Yarımadasında Dejnev Burnu (169° 40' 17" D meridyeni) arasında 8 200 km'dir.

Asya ile ilgili Cümleler

 • Bu genç ve yaşlı, zengin ve fakir, Demokrat ve Cumhuriyetçi, siyahi, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, düz, engelli ve engelsizler tarafından konuşulan cevaptır. Sadece bir bireyler koleksiyonu veya bir kırmızı ve mavi eyaletler koleksiyonu asla olmadığımızı belirten, dünyaya mesaj gönderenler Amerikalılardır. Biz, ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri olacağız.
 • Afrika fillerinin, Asya fillerinden daha büyük kulakları var.
 • Portekiz dili Asya'nın ve Okyanusya'nın bazı bölgelerinde konuşulur.
 • Bush Orta Asya petrolünü kontrol etmek için savaşmak istemiyor.
 • Asya yaklaşık olarak Avrupa'nın dört katı büyüklüktedir.
 • Doğu Asya ekonomileri enerji fiyat artışlarından çok etkilenmiştir.
 • "Esperanto: Avrupa veya Asya dili" denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.
 • Tamamen Asyalı gibi görünmesine rağmen Takahaşi'nin melez olduğunu duydum.
 • O süre boyunca Asya'da seyahat ediyor olacağımdan mayıstaki şirket toplantılarına katılamayacağım.
 • Amerika'nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı.
 

Asya kısaca anlamı, tanımı:

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Dış, çevre, ortam.

Asya koyunu : Bozkır koyunu.

Asyalı : Asya'da yaşayan kimse. Asya'ya özgü olan, Asya ile ilgili olan.

Asyalılık : Asyalı olma durumu.

Küçük asya : Anadolu.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Büyük : Önemli. Üstün niteliği olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Niceliği çok olan.

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

Kuzey : Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız.

Güney : Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Lodos. Güneş gören yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Tarihçi : Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih. Tarih öğretmeni.

Asya abanozu : Güney Asya’da yetişen ve kerestesi üzerinde açık kahverenginde yatay ve kalın damarlar bulunan abanoz türü.

Asya böcekleri : Diğer böceklere saldırarak onları öldüren, zehirli ısırıkları insan ve hayvanlara acı veren avcı böcekler.

Asya dolar tahvilleri : Singapur ve Hong Kong piyasalarında işlem gören dolar cinsinden tahviller.

Asya doları : Singapur'da bankaların dolar üzerinden mevduat kabulü ve kredi açmaları ile ortaya çıkan kısa vadeli para piyasası.

Asya fili : [Bakınız: Hindistan fili] (zooloji)

Asya kalkınma bankası : Merkezi Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan, üye ülkeler arasında iktisadi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ve 1965 yılında kurulan kalkınma bankası.

Asya kaplanları : İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayileşme yolunda hızlı bir kalkınma atılımı gerçekleştiren başta Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Güney Kore olmak üzere diğer Güneydoğu Asya ülkelerini de kapsayan adlandırma.

Asya misk kedisi : Etçiller (Carnivora) takımının, misk kedisigiller (Viverridae) familyasından, 60 cm kadar uzunlukta, 46 cm kadar kuyruğu olan, kara çizgili, Asya'da yaşayan bir tür. (Viverra zibetha): Etçiller (Carnivora) takımının misk-kedisigiller (Viverridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 60, kuyruğu 46 cm. Kara çizgilidir. Güney Asyada yaşar.

Asya miskkedisi : (zooloji)

Asya para birimi : Asya Takas Birliği’nin kullandığı resmi hesap birimi ve değeri özel çekme haklarına eşit bir sepet para.

Diğer dillerde Asya anlamı nedir?

İngilizce'de Asya ne demek? : n. Asia

adj. Asian, asiatic, of or pertaining to Asia

Fransızca'da Asya : l'Asie

Almanca'da Asya : npr. Asien

Rusça'da Asya : adj. азиатский

npr. Азия (F)