Atıl nedir, Atıl ne demek

Atıl; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Atıl isminin anlamı, Atıl ne demek:

Erkek ismi olarak; “Girişken ol, ilerlemek için çaba göster, hızla ilerle, atılgan ol” anlamlarında kullanılan bir ad.

Bilimsel terim anlamı:

Atılma eyleminin yapılması için verilen komut.

İngilizce'de Atıl ne demek? Atıl ingilizcesi nedir?:

fleche!

Atıl tanımı, anlamı:

Atılan ok geri dönmez : "iyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz ama artık iş işten geçmiştir" anlamında kullanılan bir söz.

Atılgan : Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, acar. Girişken.

Atılganlık : Atılgan olma durumu, cesaret.

Atılı : Atılmış, ertelenmiş, tehirli.

Atılı bulunmak : Ertelenmiş olmak.

Atılım : Sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan atılış, atak, hücum. İleri atılma. Hızla ilerleme, hamle, savlet. Herhangi bir konuda ilerleme çabası. Atılma işi.

Atılımcı : Durumunu geliştirme gücü gösteren, atılım yapan, hamleci.

Atılımcılık : Atılımcı olma durumu, hamlecilik.

Atılış : Atılma işi.

Atılma : Atılmak işi.

Atılmak : Başlamak. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak. Atma işine konu olmak. Saldırmak, hücum etmek. Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak. Bir işe girişmek. Patlatılmak.

 

Atsan atılmaz satsan satılmaz : İşe yaramadığı veya sıkıntı verdiği hâlde vazgeçilemeyen şeyler ve kimseler için söylenen bir söz.

Bir kenara atılmak : Unutulmak, terk edilmek, ilgi kesilmek.

Bir köşeye atılmak : Terk edilmek, ilgilenilmemek, kendi kaderine terk edilmek.

Hayata atılmak : Geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak.

İleri atılmak : Öne doğru çıkmak.

Kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır : "senden çekinen, korkan kişi, çok sıkıştırırsan sana karşı gelir" anlamında kullanılan bir söz.

Maceraya atılmak : Tehlikeli, yorucu, sıkıcı ve ne olacağı bilinmeyen bir işe kalkışmak.

Ortaya atılmak : İleri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak. bir kimse bir işi yapmak için kendini göstermek.

Pabucu dama atılmak : Kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.

Söze atılmak : Bir konu konuşulurken birden araya girip konuşmaya başlamak.

Talihin kucağına atılmak : Kendi kaderine boyun eğmek.

Tehlikeye atılmak : Zarar ve sıkıntılara yol açacak bir davranışta bulunmak.

Tembel : İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç. Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ).

Aylak : İşsiz, boş gezen, avare (kimse).

Etkisiz : Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

Yaramaz : Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan. Çapkın. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı.

Süreduran : Süredurum durumunda olan, atıl.

 

İşsiz : Yalnız, kimsesi olmayan. Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha, yaban. Tenha bir durumda.

Atıl hömbek : Bir çeşit uzun eşek oyunu, atlambaç.

Atıl kapasite : Bir firma veya firma grubunun en etkin ( en düşük ortalama maliyet) biçimde üretim yapması durumda üretebileceği miktar ile gerçekte ürettiği miktar arasındaki pozitif fark.

Atılabilme : Atılabilmek işi.

Atılabilmek : Atılma imkânı veya olasılığı bulunmak. İlgili cümle: "“Kestanelere bir avuç kum atılabilir.”" Y. Atılgan.

Atılan : Çavlan, şelâle. Çağlayan, şelale

Atılan alacaklar : Batkınlık sözleşmesi ya da uzlaşma yoluyla alımından vazgeçilen alacaklar.

Atılay : Bir erkek ismi olarak anlamı; bk. Atalay Bir kız ismi olarak anlamı; bk. Atalay

Atılganca : Atılgana yakışan. İlgili cümle: "“İnsan ilişkilerinde aynı atılganca davranış seziliyordu.”" A. Erhat.

Atılganlaşma : Atılganlaşmak durumu.

Atılganlaşmak : Atılgan duruma gelmek.

Atıl ile ilgili Cümleler

  • Onların süzgeçleri kesildikten sonra köpek balıkları okyanusa canlı bir şekilde geri atıldı.
  • Final maçındaki tek gol Andrés Iniesta tarafından atıldı.
  • Dün işten atılan diğer üç işçiyi tazmin etmek zorunda kaldım.
  • Artık İngilizce dersi nedeniyle hiç kimse okuldan atılmayacak.
  • 1461'de temeli atılan ve dünyanın en büyük çarşısı olan Kapalı Çarşı'da, 4 bin dükkân bulunuyor.
  • Sürücü artık yakalanıp hapse atılmayacak, araca el konulacak.
  • Ben sadece mideye yumruk atılmasının nasıl hissedileceğini merak ediyordum.
  • Eğer patronun seni kovarsa, bu işten atıldığın anlamına gelir.
  • İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.
  • Tarih kitapları Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra birçok kitabın Dicle Nehri'ne atıldığını ve bu yüzden nehrin renginin kitapların mürekkebiyle maviye döndüğünü yazıyor.

Diğer dillerde Atıl anlamı nedir?

İngilizce'de Atıl ne demek? : [Atil] adj. unemployed; inert, inactive, unproductive; faecal [Brit.], fecal

v. rush, dash, make a dash, take a step, adventure, burst, dart, embark, embark upon, fling, fly, hurl oneself, launch out into, leap, walk the plank, plunge, rip into, shoot ahead, stand out, stand out against, start in, throw on, throw oneself into

Almanca'da Atıl : träge

Rusça'da Atıl : adj. инертный