Ateşli nedir, Ateşli ne demek

Ateşli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Ateşli" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ateşli hasta."
 • "Bu karanlık günler, senin gibi genç, ateşli, imanlı zabitlerin gayreti ile aydınlanacak." - S. Kocagöz

Yerel Türkçe anlamı:

İki küme hâlinde oynanan koşmaca oyunu

Bir çeşit çocuk oyunu.

Fransızca'da Ateşli ne demek?:

ardent

Ateşli anlamı, tanımı:

Ateşli ateşli : Yoğun ve heyecanlı bir biçimde.

Ateşli silah : Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek vb. silah.

Ateş : Öfke, hırs, hınç. Patlayıcı silahların atılması. Coşkunluk. Tutuşmuş olan cisim. Tehlike, felaket. Büyük üzüntü, acı. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr. Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma.

Ateşlik : Ateş yakılan veya konulan yer.

Ateşlilik : Ateşli olma durumu.

Heyecanlı : Heyecan veren. Çabuk, kolay heyecanlanan, müteheyyiç. Heyecan içinde yapılan.

Coşkulu : Coşkusu olan.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

İstek : İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

 

Güçlü : Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan.

Ateşlik göbek teli : Ateşliğin ortasında bulunan, yüksek gerilimi tırnak aralığına taşıyan tel.

Ateşlik iletkeni : İkincil çevrimdeki yüksek gerilimi dağıtıcıdan ateşliğe ileten tel.

Ateşlik sızdırmazı : Yanma odasındaki basınçlı gazların dışarı sızmasını önlemek için ateşlik gövdesi ile ateşlik deliği arasına konan bakır halka.

Ateşlik tırnağı : Ateşliğin ucunda kıvılcım sağlayan iletkenlerden toprak çevrimine bağlı olanı.

Ateşlik yalıtkanı : Ateşliğin orta elektrodunu çepeçevre saran porselen yalıtkan.

Ateşlik yalıtkanı burnu : Ateşliğin ortasındaki yalıtkanın yanma odasına açık olan uç bölümü.

Ateşlim : Bir çeşit çocuk oyunu.

Ateşli ile ilgili Cümleler

 • Hükümet ateşli silah ihracatını yeniden ele almaktadır.
 • Ali bir ateşli silah yarasından şiddetli kanama geçiriyordu.
 • Keşke sınıfımda bazı ateşli kızlar olsa.
 • Ali hastaneden serbest bırakıldı, ama ateşli silah yarası hâlâ iyileşiyordu.
 • Ateşli bir tartışma yapıyorlardı.
 • Adli tabip cesetlerden herhangi birinde herhangi bir ateşli silah yarası bulmadı.
 • Onlar ateşli silahlar taşırlar.
 • Bu gece biraz ateşli hissediyorum.
 • ABD'de ateşli silah satışı üzerine birkaç yasal sınırlama vardır.
 • John odaya girdiğinde Mustafa ve Marry ateşli bir tartışmanın ortasındaydı.
 

Diğer dillerde Ateşli anlamı nedir?

İngilizce'de Ateşli ne demek? : adj. fiery, burning, passionate, ardent, fevered, feverish, armed, enthusiastic, aglow, eager, febrile, fervent, fierce, flamboyant, flaming, gut, hectic, het up, hot, impassioned, mettled, mettlesome, perfervid, racy, red hot, skittish, sulphurous

adv. in a glow

n. fire, blaze; heat, fever, flush, temperature; mettle

Fransızca'da Ateşli : ardent/e, fiévreux/euse, brûlant/e, chaleureux/euse, vif/vive, fervent/e, fébrile, bouillant/e, enflammé/e, volcanique

Almanca'da Ateşli : adj. eifrig, febril, feurig, fieberhaft, fiebrig, heiß, heißblütig, leidenschaftlich, temperamentvol

Rusça'da Ateşli : adj. огненный, огневой, горящий, горячий, пламенный, пылкий, страстный, жаркий, азартный, жгучий, темпераментный