Atların generalize granülomlu hastalığı nedir, Atların generalize granülomlu hastalığı ne demek

Atların generalize granülomlu hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Atların bilinmeyen nedenlerle oluşan, dermiste ve iç organlarda çok çekirdekli histiyositik dev hücreleri içeren, granülom oluşumu, düşkünlük, zayıflık ve eksfoliyatif deri yangısıyla belirgin hastalığı.

Atların generalize granülomlu hastalığı anlamı, kısaca tanımı

Gener : Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince su yolu, ark

Generalize : Genellenmiş, yaygın, yaygınlaşmış.

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Granülomlu : Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. Granülom özelliği gösteren, granülomatöz.

Hastalı : Hastalıklı.

Gene : Yine.

General : Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

 

Çok çekirdekli : Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. (karşılık: poli-energid) Birden çok çekirdeği olan.

İç organlar : Vücudun çeşitli boşluklarının içinde bulunan organlar. Viseral organlar. Vücudun çeşitli boşluklarının içinde bulunan organlar, viseral organlar. Vücudun çeşitli boşluklarının içinde bulunan organlar.

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Çekirdekli : Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan.

Histiyosit : [Bakınız: sabit makrofaj]. Doku makrofajı. Bağ dokusunda yer alan, aktive olmuş, dayanıklı makrofaj. Kan yapan dokuların bağ dokusunun fagositik hücreleri.

Düşkünlük : Düşkün olma durumu, iptila. Paraca sıkıntıda olma, gözden düşme. Çoğu kez bünyeye bağlı sürekli ve aşırı güçsüzlük. Rezillik, insana yakışmayan hayat biçimi.

Zayıflık : Zayıf olma durumu.

Çekirdek : Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. Atom çekirdeği. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü. Bir şeyin temelini oluşturan.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Diğer dillerde Atların generalize granülomlu hastalığı anlamı nedir?

İngilizce'de Atların generalize granülomlu hastalığı ne demek ? : equine generalized granulomatous disease