Atların kollajenolitik granülomu nedir, Atların kollajenolitik granülomu ne demek

Atların kollajenolitik granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Atlarda cidago, sırt ve boyun derisinde kesin olarak bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan, kollagen dejenerasyonu, eozinofilik ve granülomatöz yangıdan ibaret, çok sayıda 0.5-5 santimetre çapında, kaşıntısız düğümcüklerle belirgin patolojik değişim, atların nodüler nekrobiyozisi.

Atların kollajenolitik granülomu tanımı, anlamı

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik

Kollajen : Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip I-V gibi gruplandırılan bir cins protein. Yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal.

 

Kollajenolitik : Kollajen'in erimesine neden olan, kollajeni eriten.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Atların nodüler nekrobiyozisi : Atların kollajenolitik granülomu.

Dejenerasyon : Yozlaşma. Soysuzlaşma. ve kim. Bozunum. [Bakınız: yozlaşma]. Bozulma. Hücre ve dokuların canlılığını koruyarak görev bakımından daha az etkin bir düzeye inmesi ve çeşitli yapısal değişimlere uğraması, dönüşümlü hücre zedelenmesi.

Granülomatöz : Granülomlu.

Eozinofilik : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

Santimetre : Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm).

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Eozinofili : Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

Nekrobiyoz : Bir organizmanın ölümünden sonra hücre faaliyetinin bir süre devamı; canlı dokudaki bazı hücrelerin fizyolojik olarak parçalanması. Apoptozis. Atların nodüler nekrobiyozisinde olduğu üzere dermiste kollajen ipliklerin şişmesi, bazofilik görünümü ve bütünlüğünün bozulmasıyla belirgin kollagen dejenerasyonu. Bir organizmanın ölümünden sonraki göze çalışması; göze düzeninin bozulmasından sonra bazı hayatsal çalışmaların bir süre için devamı; canlı dokudaki bazı gözelerin fizyolojik olarak parçalanması.

 

Eozinofil : [Bakınız: asidofil]. Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

Patolojik : Patoloji ile ilgili. Bozulmuş, işlemeyen.

Kollagen : Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal laminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, Tip I-V gibi gruplandınlan bir cins protein. Ak bağ dokusunun ve kemiğin organik kısmının kollagen tellerinin yapısını meydana getiren kimyasal madde.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Düğümcük : Ufak düğüm, nodül. Küçük doku birikimini belirlemek için kullanılan genel terim.

Patoloji : Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı.

Kaşıntı : Vücutta kaşınma isteği uyandıran duygu. Uyuz hastalığı. Deriyle ilgili bozukluklarda ve özellikle alerjik yangılarda, paraziter enfestasyonlarda görülen klinik belirti, pruritis. Uyuz.

Diğer dillerde Atların kollajenolitik granülomu anlamı nedir?

İngilizce'de Atların kollajenolitik granülomu ne demek ? : equine collagenolytic granuloma