Atletizm nedir, Atletizm ne demek

Atletizm; bir spor terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılmış olan bireysel sporların genel adı

Bilimsel terim anlamı:

Bedensel dayanıklılığı, doğal devimleri geliştirmeyi amaçlayan, koşu, atma, atlama, yürüyüş gibi alıştırma ile yarışları kapsayan spor çalışmalarının genel adı.

İngilizce'de Atletizm ne demek? Atletizm ingilizcesi nedir?:

athletics

Atletizm hakkında bilgiler

Atletizm, bir pist veya alanda yapılan, dünyanın en eski sporlarından biridir. Bu oyunlarda atletler koşu, yürüyüş, atlama ve atma yeteneklerini gösterirler. Bu tür etkinlikler, çağlar boyunca tüm dünyada yaygın ilgi görmüştür.

Bilinen ilk koşu yarışı MÖ 3800'lü yıllarda Mısır'da düzenlenmiştir. Ama tarihin en ünlü atletizm yarışmaları, ilk kez Eski Yunanistan'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleşmiştir. Eski Olimpiyat Oyunları, yalnızca spor yarışmalarının düzenlendiği bir etkinlik değil, aynı zamanda sporun sanat ve kültürle birleştiği büyük şenliklerdi. Atletler yarışmalardan 10 ay önce hazırlanmaya başlar, son ayı da Olimpiyat Oyunları’nın düzenlendiği yer olan Olympia'da geçirirlerdi. Yarış öncesi hazırlanma değişik biçimlerde günümüzde de sürmektedir.

 

Atletizm, insanın tüm güç ve yeteneğinin neredeyse tümüyle kullanılmasını gerektirir. Atletler birbiriyle yarışırken, aynı zamanda kendi güç ve yeteneklerinin sınırlarını tanır, bunları geliştirmeye çalışırlar.

Pist ve alan atletizmi üç ana dala ayrılır: Koşu, yürüyüş ve alan (atlama ve atma) yarışları.

Atletizm ile ilgili Cümleler

  • Biz şirketimizin atletizm karşılamasına katıldık.
  • Adil çalışmada çok iyidir fakat atletizme geldiğinde, o biraz kötüdür.
  • Jose atletizm'i seçti ve bundan hiç pişman olmadı.
  • O, atletizm karşılaşmasına katıldı.
  • Ben, atletizm karşılaşmalarına katıldım.
  • Atletizm takımını kurdun mu?
  • Ali hem yüzme hem de atletizm takımında.
  • Atletizm okul hayatının önemli bir parçasıdır.

Atletizm anlamı, tanımı:

Yetenek : Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.

Geliştirme : Geliştirmek işi.

Atlama : Atlamak işi. Belirli bir yerden gerilip hız alarak yapılmış olan sıçrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aşırma. Bu biçimde en uzağa atlamak veya en yükseği aşmak amacıyla yarışılan atletizm dalı.

Spor : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Kullanışı rahat, kolay olan.

 

Atlet : Atletizmle uğraşan kimse, atletizmci. Kolsuz, askılı fanila.

Beden : Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut. Kale duvarı. Giysilerde ölçü. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde.

Çevik : Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.

Ağırlık : Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Değerli olma durumu. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın. Ağırbaşlılık. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Takı. Sıkıntı. Sorumluluk. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Yük, külfet. Ağır olma durumu. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Etki, baskı, güçlük.

Kaldırma : Kaldırmak işi.

Bireysel : Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Dünya : Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Atletizm birliği : Ülke içindeki atletizm çalışmalarını yürüten, yapılan yarışları düzenleyip yöneten birlik.

Atletizmci : Atlet.

Diğer dillerde Atletizm anlamı nedir?

İngilizce'de Atletizm ne demek? : n. athleticism, athletics

Fransızca'da Atletizm : athlétisme [le]

Almanca'da Atletizm : n. Athletik, Leichtathletik

Rusça'da Atletizm : n. атлетика (F)

adj. атлетический