Atmospheric air türkçesi Atmospheric air nedir

  • Atmosferik hava.
  • Dış hava.
  • Atmosfer.
  • Çevrehava.

Atmospheric air ingilizcede ne demek, Atmospheric air nerede nasıl kullanılır?

Atmospheric : Hava. Havaya ilişkin. Atmosferik. Cevvi. Atmosfere ilişkin. Atmosferle ilgili. Ortam. Ortam ile ilgili.

Air : Hava. Gösteriş yapmak. Caka satmak. Eda. Herkese söylemek. Melodi. Caka. Fiyaka. Yayın. Yayına girmek.

Atmospheric absorption : Atmosferik adsorpsiyon. Atmosferik absorpsiyon.

Atmospheric circulation : Hava yığınlarının yüksek ve alçak basınç alanları üzerinde ve bu alanlar arasında bağlantılı olarak düşey ve yatay yönlerde yer değiştirmesi. Havayuvarı dolaşımı. Atmosfer dolaşımı.

Atmospheric condition : Atmosfer koşulu. Atmosferik şart.

Atmospheric conditions : Atmosfer koşullan. Ortam şartları.

İngilizce Atmospheric air Türkçe anlamı, Atmospheric air eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Atmospheric air ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Auras : Hale. Gizemli ortam. Sıcak basması. Hava. Migren ve epilepsi vakalarında görülen ve duyuları etkileyen belirti. Buhar. Ruh. Bir şeyin yaydığı koku. Koku.

Aureolas : Işık halkası. Hale. Ayla. Ağıl.

Aureole : Işık aylası. Bir gökcismini saran ışıklı halka. Hale. Işık halkası. Ağıl. Ayla.

 

Ambiences : Çevresel özellik. Çevre. Hava. Muhit. Ambians. Ambiyans. Ortam.

Aureoles : Ayla. Hale. Işık halkası. Ağıl.

Aureola : Ayla. Ağıl. Hale. Işık halkası.

Ambient air : Çevreleyen hava. Ortam havası. Çevre havası. Bir bölgenin havası.

Aura : Hava. Koku. Gizemli ortam. Buhar. İzlenim. Ruh. Hale. Migren ve epilepsi vakalarında görülen ve duyuları etkileyen belirti. Bir şeyin yaydığı koku.

Aerosphere : Yeryüzünü çevreleyen gazlar tabakası. Tenekküre. Havaküre.

Atmospheres : Ortam. Çevre. Hava. Basınç birimi.

Atmospheric air synonyms : geosphere, atmosphere, ambience, aurae.