Atonies türkçesi Atonies nedir

Atonies ingilizcede ne demek, Atonies nerede nasıl kullanılır?

Atonia : Kas gergi yitimi. Normal tonusun veya kuvvetin yokluğu veya bulunmaması, takatsizlik, gerginliğin olmayışı, atonisite. en belirgin olarak sinir uyarımının bulunmadığı kaslarda biçimlenir. Atoni. Gergisizlik. Kas zayıflığı. Gergi yitimi. Kas gergi yitimi (tıp veya medikal terimi).

Atonic : Takatsız. Zayıf. Kuvvetsiz. Aksansız. Atonik. Dermansız. Vurgusuz. Düz kasların gerginliğinin zayıflaması veya yokluğu.

Atonicity : Gevşeklik. Atoni. Kas gergi yitimi. Kas zayıflığı. Vurgusuzluk. Vurgu eksikliği. Baskısızlık (sesbilimi). Yumuşaklık. Atonisite.

Atonics : Vurgusuz. Kuvvetsiz. Zayıf. Dermansız. Atonik. Aksansız.

Atoning : Telafi etme. Gönül alma. Telafi etmek. Gönül almak.

Catatonic schizophrenia : Katatonik şizofreni.

Catatonia : Donakalım. Katatoni. Kasların algısal yetenek ve sertliğinin kaybı (psikiyatri).

Catatonic : Katatonik. (psikiyatri) katatoniden (kasların algısal yetenek ve sertliğinin kaybı) dolayı acı çeken kimse. Taş kesilmiş.

Diatonic : Diyatonik.

Atoningly : Mazur görür bir şekilde. Affeden bir şekilde. Bağışlayan bir şekilde. Telafi eder biçimde. Telafi eder bir şekilde.

 

İngilizce Atonies Türkçe anlamı, Atonies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Atonies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Languidness : Uyuşukluk. İlgisizlik. Yavaşlık. Duygusuzluk. Ağırlık. Kayıtsızlık. İsteksizlik. Tembellik. Kuvvet veya enerji eksikliği.

Atonicity : Baskısızlık (sesbilimi). Yumuşaklık. Atonisite. Gevşeklik. Vurgusuzluk. Vurgu eksikliği.

Asthenia : Düşkünlük, kuvvet, dermansızlık, beden zafiyeti ve enerjinin kaybedilmesi. Kuvvetsiz. Halsizlik. Güç yitimi. Bitkinlik. Asteni.

Debility : Takatsizlik. Bitkinlik. Debilite. Zayıflık. Güçsüzlük. Halsizlik.

Deficiency disease : Gıda eksikliği hastalığı. Yetersiz beslenme sonucu rahatsızlık. Vitaminsizlik hastalığı. Vitamin eksikliği rahatsızlığı.

Compensate : Karşılamak. Denklemek. Yerini tutmak. Tazminat ödemek. Tazmin etmek. Acısını telafi etmek. Ödünlemek. Telafi etmek. Bedelini vermek. Eşitlemek.

Atonia : Kas gergi yitimi (tıp veya medikal terimi). Gergisizlik. Normal tonusun veya kuvvetin yokluğu veya bulunmaması, takatsizlik, gerginliğin olmayışı, atonisite. en belirgin olarak sinir uyarımının bulunmadığı kaslarda biçimlenir.

Enfeeblements : Dermansız bırakma. Güçsüzlük. Zayıflık. Zayıf düşürme. Zayıflatma veya güçsüzleştirme eylemi. Zayıflatılma. Zayıflatma. Mecalsiz bırakma.

Vulnerability : Saldırı veya tenkide maruz olma. Kırılganlık. Yaranabilirlik. Korunmasızlık (özellikle iş hukukunda). Hasar görebilirlik. Yaralanabilirlik. Saldırı veya tenkide açık olma. Hassasiyet. Savunmasızlık.

Atonies synonyms : abye, aby, lack of power, amyotonia, deficiency diseases, goneness, infirmities, inanition, phthisis, impuissance, debilities, languors, correct, infirmity, lassitude, feebleness, cachexia, redress, myasthenia, anergy, jejuneness, exhaustion, gracility, adynamia, languorousness, languor, man, incurability, decrepitude, right, malnutrition, adult male, enfeeblement.

 

Atonies zıt anlamlı kelimeler, Atonies kelime anlamı

Woman : Zenne. Kadın. Metres. Karı. Hanım. Gaco. Bayan. Kadınlar. Kancık. Hatun.

Wrong : Ahlakdışı. Haksızlık. Kötü. Kemlik. Yanlış yol. Zulmetmek. Haksız. Gadretmek. Bozuk. Kötülük etmek.