Attitude türkçesi Attitude nedir

 • Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar.
 • Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim.
 • Tüm gövdenin uyumlu bir biçimdeki duruşu. dansçının bir bacağı üzerinde dururken, öteki bacağını doksan derecelik açıyla kaldırarak ve dizden bükerek arkaya götürmesi. çeşitli biçimleri vardır.
 • Uyumlu duruş.
 • Görüş.
 • Hal.
 • Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.
 • Düşünce.
 • Tavır.
 • Konum.
 • Yargı.
 • Fikir.
 • Poz.
 • Tutum.
 • Yöneliş.
 • Bakış açısı.
 • Duruş.
 • Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi.
 • Durum.
 • Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır.
 • Davranış.
 • Dansçının gövdesini tek bacağı üzerine durdururken, öbür bacağını doksan derecelik bir açıyla kaldırması ve dizden bükerek geriye getirmesi.

Attitude ile ilgili cümleler

English: He assumed an aggressive attitude toward me.
Turkish: Bana karşı saldırgan bir tavır takındı.

English: His attitude disgusts me.
Turkish: Onun davranışları beni tiksindiriyor.

English: I can't stand that attitude of his.
Turkish: Onun o davranışına dayanamam.

 

English: His attitude is by no means polite.
Turkish: Tutumu kibar olmadığını gösteriyor.

English: He has the most disrespectful attitude towards women I've ever seen.
Turkish: O gördüğüm kadınlara karşı en saygısız tutuma sahip.

Attitude ingilizcede ne demek, Attitude nerede nasıl kullanılır?

Attitude constellation : Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu. Tutum takımı.

Attitude continuum : Tutum sürekliliği. Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü.

Attitude control : Duruş kontrolü. Vaziyet kontrolü. Durum kontrolü.

Attitude indicator : Durum göstergesi.

Attitude of mind : Kafa yapısı. Düşünce tarzı.

Attitude question : Yanıtlayıcının belli bir konudaki eğilim, yatkınlık, duyuş, düşünüş ya da beklentilerini açığa çıkarmaya çalışan soru. Tutum sorusu.

Fatherly attitude : Babacan yaklaşım. Babacan tavır. Baba gibi hareket eden.

Attitude pattern : Tutum kalıbı. Belli bir konudaki tutumların aralarında değişik biçimlerde örgütlenmelerinden oluşmuş kavramsal örüntü.

Attitude scale : Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç. Tutum ölçeği.

 

Careless attitude : Dikkatsiz tutum. Özensiz tarz. İhmalkar tavır. Özen gösterilmemiş dış görünüm. Aklın önemsemeyen geri planı.

İngilizce Attitude Türkçe anlamı, Attitude eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attitude ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lay : Tasarlamak. Örmek (tuğla). Şarkı. Türkü. Yaymak. Şarkı sözü. Kaymak. Kurmak (sofra).

Stance : Vaziyet. Duruş (biçimi). Bazı oyunlarda vücudun duruşu.

Condition : Gerekli ya da zorunlu olan şey. Bütünleme. İkmal. Alem. Koşullandırmak. Kayıt. Mevki. Şart. Şarta bağlamak.

Apprehension : Kaygı. Kavrayış. Zan. Kavrama. Korku. Endişe. Tutuklama. Vehim. Anlayış.

File locations : Dosya konumları.

Outlooks : Tahmin. Görünüm. Hedefleme. Seyredilen yer. Görüş tarzı. Görünüş. Bakış. Görüntü.

Sprawling : Yayılma. Yayılan. Sallı. Büyüyen. Genişleyen.

Communions : Arkadaşlık. Katılma. Aynı düşüncede olma. Birlik. İştirak. Komünyon. Paylaşma. Görüş birliği. Cemaat.

Conception : Kavrayış. Kavrama. Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Anlayış. Gebe kalma. Kavram. Algılanma biçimi. Başlangıç.

Erect : Kalkmış. Dikmek (heykel veya direk vb'ni). Ereksiyon halinde. Kalkık. İkame etmek. Kaldırmak. Yükseltmek. Dimdik. Dikmek. Tesis etmek.

Attitude synonyms : ballet position, southernism, bodily property, lotus position, high horse, unerect, defensive attitude, asana, mind set, context, conceit, standpoint, circs, frugality, belief, angle, respect, demeanors, arguments, ball game, arrogance, anxiety, missionary position, feeling, tolerance, cogitations, deliverance, vantage point, aspect, assess, vertical, item, jurisdiction.

Attitude zıt anlamlı kelimeler, Attitude kelime anlamı

Intolerance : İntolerans. Hoş görmeme. Hoşgörüsüzlük. Entolerans. Tahammül edememe. Anlayışsızlık. Tahammülsüzlük. Dayanamama. Çekememezlik.

Disrespect : Hürmetsizlik. Kabalık etmek. Saygısızlık. Saymamak. Kabalık. Saygısızlık etmek. Saygısızlık yapmak. Saymazlık. Nezaketsizlik. Hürmet etmemek.

Reverence : Derin saygı. -e büyük saygı duymak. Papaz efendi (irlanda'da his veya your veya their ile kullanılan bir unvan). Yüceltmek. -e saygı gösteren bir hareket yapmak. Saygı göstermek. Hürmet. Selamlama. Reverans. Saygıyı belirtmek için bel bükme ve diz kırma.

Attitude antonyms : unerect, respect, irreverence, tolerance, erect.

Attitude ingilizce tanımı, definition of Attitude

Attitude kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The posture, action, or disposition of a figure or a statue.