Attitude of mind türkçesi Attitude of mind nedir

  • Kafa yapısı.
  • Düşünce tarzı.

Attitude of mind ingilizcede ne demek, Attitude of mind nerede nasıl kullanılır?

Attitude : Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Oyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar. Poz. Düşünce. Konum. Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık. Fikir. Durum. Tavır. Duruş.

Of : -in. In. -nın. Yüzünden. -nin. Nin. -dan. Den. -den. İle ilgili.

Mind : Düşünce. İlgilenmek. Anımsama. Şuur. Us. Zihin. Eğilim. Dikkatli olmak. Kanı. An.

Absence of mind : Dalgınlık.

Agility of mind : Zeka kıvraklığı.

Habit of mind : Ruh hali. Kafa yapısı. Ruhsal durum.

State of mind : Akli haleti. Haleti ruhiye. Ruhsal durum. Ruh hali. Halet-i ruhiye. Haletiruhiye.

Change of mind : Davranış değişikliği. Birinin yaklaşımındaki değişiklik. Düşünüşü değiştirme. Fikir değiştirme.

Turn of mind : Zihniyet. Düşünce tarzı.

Presence of mind : Aklı başında olma. Tehlike anında pratik zeka. İtidal-i dem. Soğukkanlılık. Pratik zeka.

İngilizce Attitude of mind Türkçe anlamı, Attitude of mind eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attitude of mind ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

School of thought : Düşünce okulu. Düşünce ekolü.

Mentalities : Düşünce yapısı. Anlak. Anlayış. Zihniyet. Mentalite. Akıl. Düşünüş. Zeka.

Mentality : Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü. bir kimsenin benimsemiş olduğu düşüncelerin ve inançların tümüne verilen ad. Düşünüş. Mentalite. Zihin. Zeka. Akıl. Düşünce yapısı. Anlak. Anlayış.

Way of thinking : Düşünce biçimi. Düşünüş. Düşünme biçimi. Düşünme tarzı.

Ideologies : İdeoloji.

Ideology : Mefkure. Herhangi bir toplumsal kümenin (ulusun, sınıfın, budunun, meslek ya da din kümesinin vb.) yaşamına yön veren ve kendi içinde uyumlu bir düzen oluşturan düşünce, inanç ve düşünüş biçimlerinin topu. Toplumsal gidişe ilişkin beklenti ve öndeyileri dile getiren yargılar dizgesi. Verimsiz düşünce. İdeoloji. Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükumetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü. Düşüngüdüm. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Düşünyapı.

Turn of mind : Zihniyet.

Habit of mind : Ruhsal durum. Ruh hali.

Habits : Adet. Uzun süre içindeki yinelenmeler sonunda özdevimselleşen bilinçsiz ya da bilinçli davranışlar. Kıyafet. Alışkanlıklar. Huy. Bağımlılık. Adetler. Elbise. Yapı.

Cast of mind : Kafa. Düşünüş şekli.

Attitude of mind synonyms : habit.