Attractant türkçesi Attractant nedir

  • Çekici.
  • Atraktant.
  • Atraktan.
  • Çeken.
  • Çeken madde.
  • Hayvan ve böcekleri yuvalarından çıkararak öldürmek amacıyla kullanılan çekici ve hoş kokulu zehir.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Çekici (madde).

Attractant ingilizcede ne demek, Attractant nerede nasıl kullanılır?

Attractants : Çekici. Atraktant. Çekici (madde). Çeken. Çeken madde.

Chemoattractant : Bir hücre ya da organizmayı kendine çeken herhangi bir kimyasal madde. kemoatraktant. Kimyasal çekici madde.

Attractability : Çekicilik.

Attractable : Kendine çekilebilir. Cezp edilebilir. Çekilebilir.

Attract attention : Dikkati çekmek. Dikkatini çekmek. Dikkat çekmek. İlgi görmek. Dikkatleri üzerine çekmek. Dikkati üzerine çekmek. İlgi çekmek. Dikkatleri üzerine toplamak.

Attracted disc electrometer : Disk çekmeli elektrometre.

Attractions : Atraksiyon. Çekim. Cazibe. Çekicilik. Alımlılık. Eğlence programı.

Attract : Çekmek (çekici olma vb). Mıknatısın demir tozlarını çekmesi. Cezbetmek. Kendine çekmek. Cazip gelmek. Çekmek. Celp etmek.

Attracted : İlginç. İlgi çekici ilginç. Dikkati çekilmiş. İlgisi çekilen. İlgi çekici.

Attraction of gravity : Yerçekimi.

İngilizce Attractant Türkçe anlamı, Attractant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attractant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abaxial : Eksendışı. Aks kemiği dışında. Abaksiyal. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak.

Appealing : Yalvaran. Sempatik. Hitap eden. Duygulandırıcı. Yakaran. Sevimli. Albenili. Cazibeli. İsteme.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Allures : Aklını çelmek. Albeni. Cezbetmek. Baştan çıkarmak. Büyülemek. Aklını başından almak. Aklını başından almak (argo terim). Çekmek. Çekme.

Adorable : Çok güzel. Çok güzel ve sevimli. Sevimli. Şirin. Tapılacak. Tapınılacak. Tapılası.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Hitchers : Otostopçu. Bağlayan. Otostop çeken. Otostop yapan. Çekiştiren.

Shrinkers : Küçülten kimse. Büzülen. Küçülen. Ürküp sinen kimse. Geri çekilen kimse. Daralan. Daraltan kimse. Sakınan kimse.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi.

Arrestive : Alımlı. Dikkat çeken. İlginç. Etkileyici.

Attractant synonyms : subject, alluring, bewitching, breakdown lorry, tractive, a dna, a band, abdominal pain, pulling, attractants, attracting, shrinker, abdominal fat necrosis, subjected to, attractive, allured, a c syndrom, abamectin, pullers, abdominal distention, affinitative, allure, a amplitude mod, subject to, a c deformity, abdominal ovariectomy, hitcher, attractor, a crochordon, abdomen, bonnie.